De redactie van Klopdatwel hecht grote waarde aan de mogelijkheid om te reageren op de geplaatste berichten. Om de discussie voor iedereen interessant te houden en om de discussie op een normale manier te laten verlopen, modereren wij de discussie. Dat doen wij het liefst zo beperkt mogelijk, maar soms moet er helaas toch ingegrepen worden.
Voor moderatie hanteren we een aantal uitgangspunten:
 • Racistisch en seksistisch taalgebruik zijn in dagelijks verkeer niet in de haak en dus ook niet op Kloptdatwel;
 • In principe mogen alle standpunten of meningen, zolang ze niet in strijd zijn met de wet, geuit worden. De redactie vindt het juist de moeite waard om in discussie te kunnen treden met bezoekers die er een heel andere mening op nahouden dan de doorsnee skepticus;
 • Persoonlijke aanvallen worden niet getolereerd. Dit is echter wat anders dan een uitgesproken (en onderbouwd) oordeel over iemands ideeën of handelingen;
 • Andere reageerders kunnen worden aangesproken op hun standpunten, maar het moet niet in getreiter ontaarden. Iemand die zich aangesproken voelt, hoeft echter ook niet altijd te reageren;
 • Herhaling van standpunten die niet onderbouwd worden, ook al is daar eerder om gevraagd, kunnen worden verwijderd;
 • Een discussie wordt bij voorkeur bij het artikel uitgevochten waar die gestart is. Het komt natuurlijk voor dat nieuwe artikelen voortborduren op eerder gepubliceerde artikelen. Maak dan bij het oppakken van die discussie duidelijk dat er eerder al een discussie is gevoerd (met verwijzing) en dat die bij het nieuwe artikel wordt voortgezet als dat niet meteen uit het artikel zelf blijkt;
 • Reacties die teveel ‘in-crowd’ zijn, kunnen worden verwijderd of aangepast. Denk bij het leveren van commentaar op een artikel eraan dat andere bezoekers nieuw kunnen zijn op Kloptdatwel en langlopende discussies tussen vaste gasten niet hoeven te kennen (zie ook vorige punt);
 • Reacties die ver afwijken van het onderwerp (die ‘off-topic’ zijn) kunnen worden verwijderd. Zeker bij de start van de discussie zal hier strenger op worden toegezien. Naarmate het aantal reacties oploopt bij een artikel is het vaak niet helemaal te voorkomen dat het ‘onderwerp van gesprek’ uitwaaiert;
 • Reacties kunnen een paar minuten na plaatsing nog gewijzigd worden om bijvoorbeeld spelfouten er uit te halen.
 • Gezeur over de moderatie zelf kan ook worden verwijderd. Commentaar daarop kan worden gemeld bij de redactie via e-mail.
 • Reageren via geanonimiseerde e-mailadressen wordt niet op prijs gesteld. Dergelijke reacties worden scherper beoordeeld. Bij het niet bereiken van onze kwalitatieve ondergrens wordt de reactie direct verwijderd.
Praktisch gezien is het voor ons niet mogelijk om continu de reacties te volgen en te modereren. Heb je zwaarwegende problemen met een reactie mail dan even naar info@kloptdatwel.nl.
Verdere suggesties kunnen hieronder in de reacties worden gegeven. Na enige tijd wordt deze discussie opgeschoond.

Steun Kloptdatwel

Gedragsregels van Kloptdatwel 3Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.