Plagiaatzaken vormen de hoofdmoot van de klachten in het kader van wetenschappelijke integriteit, maar dat het ook voorkomt in een publieke afscheidsrede als hoogleraar, is wel opmerkelijk. Op de website van de VSNU waar alle definitieve besluiten van de Colleges van Bestuur over zaken van wetenschappelijke integriteit komen te staan, staat de uitspraak van het CvB van de TU Delft in deze zaak.
Volgens de Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit van de TU heeft de Klager “overtuigend aangetoond dat in ca. 20 passages in de op het weblog van beklaagde gepubliceerde afscheidsrede (in vier delen) sprake is van letterlijke citaten uit andere documenten, zonder dat is aangegeven dat het een citaat betreft (aanhalingstekens ontbreken) en zonder dat de bron is vermeld.” Ook bleek uit een video-opname van de uitgesproken lezing nergens dat het in de gewraakte passages om citaten ging.

Aanpassing van de rede achteraf en herpublicatie vind de commissie niet aan de orde, omdat “de afscheidsrede als geheel als een magere wetenschappelijke bijdrage moet worden beschouwd en onvoldoende een wetenschappelijk analyse bevat.”

De straf voor deze schending van de wetenschappelijke integriteit? Op de persoonlijke website van de hoogleraar moet drie maanden lang een boetedoening geplaatst worden. Met al deze informatie hoef je zo’n uitspraak eigenlijk niet meer te anonimiseren, de boetedoening in kwestie is zo gevonden:

Rectificatie-Haas

De regelovertreder blijkt een oude bekende: Michiel Haas. Tot april 2014 was hij (deeltijd)hoogleraar Materials & Sustainability aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, maar in skeptische kringen staat hij meer bekend als aardstraalgelovige en aanjager van angst voor mobiele telefonie. En hij schijnt ook nog voor homeopaat geleerd te hebben.

Op Kloptdatwel heb ik me al eens verbaasd over de hoeveelheid pseudowetenschappelijke onzin Haas allemaal op zijn weblog overnam, ook toen hij nog niet met emeritaat was. Nu weten we dat het knippen-plakken hem ook in zijn professionele werk niet vreemd was.

De gewraakte afscheidsrede is verwijderd van de website van Haas. Op een gearchiveerde index-pagina van zijn blog kun je nog wel wat delen ervan aangekondigd zien (op archive.today moeten ze volgens het rapport ook nog te vinden zijn). Haas mag zich overigens wel in zijn handjes wrijven dat het plagiaat niet uitkwam vóór de toekenning van zijn lintje eerder dit jaar.

Steun Kloptdatwel

Hoogleraar TU Delft pleegde plagiaat in afscheidsrede 3Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.