Dure gekleurde brillen tegen dyslexie.

Er zijn in de databank 3 uitspraken van de RCC over Xlens.

1. CVB 18 januari 2017 (dossiernummer 2016/00638 – CVB)

Reclame Code Commissie: Xlens 5Samenvatting reclame-uiting: advertentie in De Nieuwsbode en diverse uitlatingen op de website www.xlens.com. Samengevat komen de uitlatingen erop neer dat de kleurenfilters in de brillen van Xlens ogen en hersenen beter op elkaar afstemmen, waardoor leesproblemen, c.q. dyslexie worden opgelost. Ook beweringen als “ruim 60% van mensen met dyslexie is geholpen met Xlens”, “aangetoond door diverse onafhankelijke instanties” en “de huidige aangepaste advertenties zijn voorgelegd en goedgekeurd door de RCC”.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak RCC: nu klager de diverse onderzoeken waarnaar door adverteerder op de website wordt verwezen, gemotiveerd heeft bestreden, had het op de weg van adverteerder gelegen om aan de hand van onderzoeken haar claims nader te onderbouwen. De eigen resultaten van adverteerder, waaruit de RCC bovendien begrijpt dat de behandeling niet in alle gevallen effectief is, rechtvaardigen niet de genoemde, zonder voorbehoud weergegeven, mededelingen in de uitingen over de beweerdelijk succesvolle resultaten van het product. Deze resultaten zijn niet controleerbaar. Juist bij een product dat is bedoeld om ingrijpende problemen en klachten te verhelpen, kan niet met een dergelijke oncontroleerbare onderbouwing worden volstaan. De uitingen zijn misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. De adverteerder heeft bovendien ten onrechte vermeld dat de RCC de advertenties zoals die verschijnen in kranten heeft goedgekeurd.

Samenvatting uitspraak CvB: de adverteerder doet vergaande en stellige claims. Gelet op de gemotiveerde betwisting van deze claims ligt het op de weg van Xlens de werking van het product voldoende aannemelijk te maken. Xlens heeft onderzoeksbureau Tevreden.nl opdracht gegeven klanten naar hun ervaringen met een Xlens bril te vragen. Dit onderzoek betreft in feite de verwerking van subjectieve meningen van personen die bij Xlens een bril hebben gekocht op basis van de totale klantpopulatie. De uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op de meningen van een klein deel van het klantenbestand, namelijk de klanten die bereid waren aan het onderzoek mee te werken. Voor zover deze klanten een positief resultaat melden, is niet controleerbaar of dit is toe te schrijven aan de kleurenfilters. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van een placebo-effect. De gebruikservaringen die inhouden dat dyslexie-klachten zijn verminderd of verdwenen, wegen op grond van het voorgaande niet op tegen de – onvoldoende door Xlens weersproken – stelling van geïntimeerde dat binnen de wetenschap onomstreden is dat kleurenfilters niet in staat zijn dyslexie te corrigeren. Xlens mag op grond van het voorgaande in reclame-uitingen geen mededelingen doen die stellen of suggereren dat haar kleurenfilters dyslexie en andere leesproblemen effectief kunnen corrigeren waardoor deze problemen verminderen of verdwijnen.

*****

2. RCC 19 mei 2016 (dossiernummer: 2016/00311/A)

xlens-skepsisSamenvatting reclame-uiting: klacht tegen paginagrote advertentie in de Volkskrant (zie uitspraak 2. hieronder) en uitingen op www.xlens.com/wetenschappelijk-aangetoond. Daar stond de tekst: “Xlens is de best wetenschappelijk onderbouwde methode als het aankomt op het verbeteren van leesproblemen in relatie tot dyslexie. Van geen enkele andere methode zijn zoveel wetenschapsresultaten aanwezig. Uitgangspunt is dat Xlens kleurenfilters dyslexie niet kunnen genezen, maar wel significante verbeteringen realiseren in het lezen en automatiseren. De werking van de Xlens kleurenfilters is uitgebreid onderzocht door diverse onafhankelijke instanties en wetenschappers. Deze onderzoeken tonen aan dat de leesvaardigheid door het gebruik van de Xlens bril fors toeneemt en dat het gebruik van kleurenfilters een positieve invloed heeft op de hersenactiviteit tijdens het lezen.”

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: het had op de weg van adverteerder gelegen om aan de hand van onderzoeken haar claims nader te onderbouwen, bijvoorbeeld met resultaten van een onafhankelijk onderzoek, met name nu zij in de uiting stelt dat de resultaten “wetenschappelijk aangetoond” zijn en “de best wetenschappelijk onderbouwde methode” is “als het aankomt op het verbeteren van leesproblemen in relatie tot dyslexie”. De eigen resultaten van adverteerder, waaruit de RCC bovendien begrijpt dat de behandeling niet in alle gevallen effectief is, rechtvaardigen niet de hiervoor genoemde mededelingen in de uitingen over de beweerdelijk succesvolle resultaten van het product. Deze resultaten zijn niet controleerbaar. Juist bij een product dat is bedoeld om ingrijpende problemen en klachten te verhelpen, kan niet met een dergelijke oncontroleerbare onderbouwing worden volstaan. Misleidend en daardoor oneerlijk. Dat adverteerder stelt dat zij in de uiting niet spreekt over: “wetenschappelijk bewezen” maar over “wetenschappelijk aangetoond” doet daaraan niet af nu daaraan door de gemiddelde consument dezelfde betekenis zal worden toegekend.

Extra informatie: zie over Xlens een keur aan artikelen, hier, hier, hier en hier.

*****

3. RCC 19 mei 2016 (dossiernummer: 2016/00311)

xlens-skepsisSamenvatting reclame-uiting: paginagrote advertentie in de Volkskrant met de kop “Xlens: hét hulpmiddel bij dyslexie of leesproblemen.” Andere teksten o.a.: “Ogen en hersenen worden door kleurenfilters beter of elkaar afgestemd.” Volgens de adverteerder “Wetenschappelijk aangetoond” en “Bij positief Xlens advies: 99% zekerheid dat de problemen verdwijnen”. De kleurenbril zou ook tegen hoofdpijn werken.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: In de uiting wordt zonder voorbehoud gesteld dat de Xlens “hét hulpmiddel” is bij dyslexie of leesproblemen, leer- en leesprestaties direct verbeteren, letters en woorden niet meer ‘dansen’, concentratie en begrijpend lezen daardoor verbeteren, eventuele leeshoofdpijn verdwijnt, zonder training of medicatie, Xlens oogonderzoek direct aantoont of de bril resultaat zal opleveren en bij positief advies 99% zekerheid geeft dat de problemen verdwijnen en het de enige methode is die succes garandeert. De eigen resultaten van adverteerder rechtvaardigen niet de mededelingen in de uiting over de beweerdelijk succesvolle resultaten van het product. Deze resultaten zijn niet controleerbaar. Het had op de weg van adverteerder gelegen om aan de hand van onderzoeken haar claims nader te onderbouwen, bijvoorbeeld met resultaten van een onafhankelijk onderzoek, met name nu zij in de uiting stelt dat de resultaten “wetenschappelijk aangetoond” zijn. Misleidend en daardoor oneerlijk. Dat adverteerder stelt dat zij in de uiting niet spreekt over: “wetenschappelijk bewezen” maar over “wetenschappelijk aangetoond” doet daaraan niet af nu daaraan door de gemiddelde consument dezelfde betekenis zal worden toegekend.

Extra informatie: zie over Xlens een keur aan artikelen, hier, hier, hier en hier.

*****

Steun Kloptdatwel

Reclame Code Commissie: Xlens 6Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.