Een artikel in de Volkskrant doet, onder verwijzing naar de Cochrane Library, voorkomen alsof diverse vormen van integrative medicine bewezen effectief zijn, maar dat blijkt toch een verkeerde voorstelling van zaken.