Op het Skepsiscongres 2019 hield Jan Willem Nienhuys een kritische presentatie over het boek Sapiens van Yuval Harari. Teake Oppewal heeft er een iets andere kijk op.