Arnout Jaspers schreef op de website Wetenschap24.nl over een onlangs gepubliceerd artikel waaruit blijkt dat psychologen nogal moeilijk doen over inzage in hun data wanneer die worden opgevraagd. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en huiverig zijn om je data aan een kundige collega af te geven zou je alleen verwachten bij iemand met de naam Diederik Stapel.

Jaspers:

Hoe slechter, hoe exclusiever – Juist van zwak onderzoek zijn data niet openbaar
Psychologen zijn verplicht hun data aan anderen beschikbaar te stellen, maar doen dat ongaarne. Hoe zwakker het onderzoek, hoe groter de tegenzin. Toeval, of slecht geweten?

(…)

Wicherts en zijn collega’s Marjan Bakker en Dylan Molenaar van de UvA publiceren nu in PLoS ONE een statistische analyse van 49 artikelen die in twee APA-tijdschriften verschenen. Van 21 artikelen verkregen ze de ruwe data, van de overige 28 niet. De desbetreffende auteurs reageerden niet ondanks meerdere aanmaningen, zeiden dat ze de data kwijt waren of beloofden deze op te sturen maar deden dat niet.

De onderzoekers rekenden ook nog opnieuw de wél verkregen data door en ontdekten allerlei fouten. Zoals Jaspers al aangaf bleek uit het onderzoek dat hoe meer fouten er werden ontdekt, hoe moeilijker het was de data te verkrijgen.

Erg triest om dit te moeten lezen. De onderzoekers pleiten ervoor om het opslaan van onderzoeksdata te verplichten. Iets wat ik van harte toejuich. Hopelijk zullen beleidsmakers met het Stapel-drama nog vers voor de geest door dit onderzoek daadwerkelijk stappen ondernemen.

Steun Kloptdatwel

Wetenschappers doen moeilijk over hun data 1Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.