De website Sign of the Times beschuldigt Francesco Fucilla en zijn zakenpartners van frauduleus handelen met aandelen (‘pump-and-dump’-praktijken) en lijkt daar een goede onderbouwing voor te geven. Eerder deze week schreef ik daarover het artikel Pseudowetenschap of Dekmantel? Aan het einde daarvan merkte ik op dat ik in Nederland nog geen belangrijke relaties gevonden had met de Telesio-Galilei Academy of Science (TGA), het ‘wetenschappelijke’ project van Fucilla. In het zakelijke netwerk van Fucilla trof ik echter wel een aantal Nederlandse namen aan. Reden genoeg om contact op te nemen met die Nederlandse connecties van Fucilla.

Global Energy Technology PLc en de H-Booster

Zaken doen met Francesco Fucilla 1

Directors van GET (klik voor vergroting, screenshot 18/4/2012)

In de directie van Global Energy Technology, een bedrijf dat grotendeels in handen is van Fucilla, zitten twee Nederlanders: Adrianus Roland Holst (die ook op de lijst van TGA als Honorary Member genoemd wordt) en Rudolf Vink. Het kostte me niet al te veel moeite om deze zakenrelaties van Fucilla op te sporen via LinkedIn en de Kamer van Koophandel.
Met Jani (Adrianus) Roland Holst heb ik op 16 april telefonisch contact gehad. Hij gaf aan niet al te veel te weten van de TGA, maar het verbaasde hem niet echt dat hij op de lijst van leden staat. En hij wist ook dat Fucilla recent een onderscheiding in Toulouse ontvangen had. Hij is echter, naar eigen zeggen, niet goed op de hoogte van de wetenschappelijke activiteiten van Fucilla en in het gesprek kreeg ik de indruk dat hij die ook niet al te serieus neemt of zich er op zijn minst niet zo voor interesseert.

De zakelijke relatie met Fucilla’s Global Energy Technology (GET) werd wel bevestigd, maar Roland Holst kon mij vertellen dat er verder geen activiteiten te verwachten zijn. De Nederlandse V.O.F. Global Energy Technology Benelux, die op zijn naam staat, zal binnenkort opgeheven worden. De joint venture met Fucilla was erop gericht om te kijken of het toepassen van waterstofgeneratoren in auto’s een commercieel interessant product zou kunnen opleveren. GET zegt te investeren in een systeem van een Amerikaanse partner onder de naam ‘Hydrogen Boost. In een eerder artikel (‘Waterstof, niet altijd een belofte voor de toekomst‘) heb ik al eens uiteengezet dat deze technologie onzinnig is en nooit tot brandstofbesparing kan leiden.

Ik was enigszins verrast toen Roland Holst opmerkte dat ze het systeem onderzocht hadden op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het blijkt om dezelfde proeven te gaan waarmee Caspar Pompe van watergas.nu bezig is geweest! Roland Holst kon bevestigen dat er, tot zijn teleurstelling, geen rendementswinst gehaald werd en dat dat de feitelijke reden is van het stopzetten van de activiteiten.

De beschuldigingen van Sott.net

Natuurlijk heb ik hem ook geconfronteerd met de beschuldigingen van Sott.net richting Fucilla omtrent het frauduleus handelen met aandelen. Roland Holst gaf aan tot op heden geen reden te hebben om te twijfelen aan de integriteit van Fucilla en wijt de beschuldigingen over en weer voor een groot gedeelte aan cultuurverschillen en het soms opvliegende karakter van de man (die van Italiaanse afkomst is). En natuurlijk moeten we niet blind afgaan op wat er her en der op Internet over elkaar geroepen wordt.
Ook is een director in Angelsaksische bedrijven wat anders dan wat we op het Europese vasteland misschien geneigd zijn te denken. In veel gevallen zou je het ook kunnen zien als iemand die vanwege specifieke kennis is binnengehaald, meer als adviseur dan als iemand die zich met operationele zaken bezighoudt. Daarom is het misschien ook niet zo verwonderlijk dat Roland Holst niet op de hoogte bleek te zijn van de verklaring op de site van Global Energy Technology en zich nog liever onthoudt van een oordeel over de ophef.

Tot zover over de betrokkenheid van Roland Holst met Fucilla en GET. Het verbaast mij wel dat de website van GET nog steeds opent met allemaal mooie vooruitzichten die met de H-Boosters te behalen zouden zijn. Dit zijn de lovende woorden van Prof. Franco Selleri, Scientist and Director:

We at Global Energy Technology are focusing our efforts on supplying a new revolutionary Hydrogen Booster that could save you some 20% and more of the fuel presently consumed by your fleets of transport vehicles.
We propose to supply our system to you, with a FINANCIAL assisted plan, that is unique.

Global proposes to install in one of your vehicles, ” FREE OF CHARGE “, one of our GLOBAL H-BOOSTERS , with an understanding, that, SHOULD THE said artifact SAVE you money ( as stated ), you would allow Global to fit such a device to the rest of your vehicles!!

BUT THERE IS MORE!!     Global would fit all of the said vehicles and spread the repayments of our investments over a period of time that would not only allow you to recover the total cost for fitting your vehicles, but you would be in clear profit as a result of the fuel cost savings!!

THERE REALLY IS NO GAMBLE FROM YOUR SIDE WHATSOEVER!!  YOU WIN ALL THE WAY!!

Global is so confident that we will be making you money that we are prepared to fund the project and recover our money months later at no INTEREST!!!

Terzijde: Franco Selleri heeft een eigen pagina in de Wikipedia, maar als je de overlegpagina bekijkt valt op dat iemand met de schrijfstijl van Fucilla bezig is geweest.

Je zou kunnen denken dat de website van GET nog niet is bijgewerkt na de tegenvallende resultaten (de website heeft als datering 2009 en de proeven aan de HAN waren in 2010), maar als je onder de nieuwsberichten kijkt op de site, zie je dat er nog steeds een beeld wordt geschetst van een veelbelovende technologie. In de notulen van de Annual General Meeting van 28 februari 2012  staat duidelijk dat de Hydrogen Booster bewezen is in tests en dat de enige problemen liggen bij certificatie. De inmiddels bekende namen (uit het bestuur van de TGA) staan weer bij de aanwezigen. Roland Holst en Vink worden niet genoemd (en ook niet als afwezig gemeld) en het lijkt er dus op dat hun joint venture met GET hier verder niets mee te maken heeft.

Verdere activiteiten van Fucilla

Uit de stukken is op te maken dat GET nu een joint venture is aangegaan met Kleangas, een andere bekende uit het watergas/HHO-wereldje. De bedoeling is om op industriële schaal Hydrogen Boosters te gaan produceren. Maar eerst willen ze nog even twee miljoen dollar ophalen door de verkoop van aandelen. Dat blijkt uit de medeling van 5 november 2011 op de site van Steriwave Plc, een ander bedrijf van Fucilla dat in de joint venture meedoet.

Foxnews besteedde in het verleden wat onkritische aandacht aan de uitvinder Denny Klein van Kleangas:

 

Nog een link met Nederland komen we tegen in de stukken van 22 februari 2012 van Steriwave. Daarin wordt gesproken van het aangaan van een joint venture met een Nederlandse partner om een geothermische centrale van 10MW ergens in Nederland te bouwen!

Steriwave Levitron Hungary was set up to develop geothermal technology in Hungary, and shelved as a result to the criminal damages suffered in Hungary by Steriwave Plc and the company has formed a JV with Dutch partners to put a 10MW geothermal plant in Holland.

Met wie die joint venture is aangegaan, weet ik nog niet. Ik informeerde bij het Platform Geothermie of het überhaupt een zinnig idee zou kunnen zijn. En op zich zou dat best kunnen, 10MWth is redelijk normaal, maar er is niet op te maken of hier de thermische capaciteit bedoeld wordt.  Er zijn al heel wat projecten op het gebied van geothermie in Nederland gestart. Op de lijst van deelnemers van het platform kwam ik trouwens het bedrijf  Roland Holst Insurance & Finance tegen. Een bedrijf van Christiaan Roland Holst, broer van Jani.

Een andere joint venture van Steriwave is die met GDT TEK in de Verenigde Staten. De samenwerking is gericht op een technologie om restwarmte van industriële processen om te zetten in elektriciteit of mechanische arbeid. In forums over het aandeel GDT-TEK wordt er al geklaagd over het gebrek aan vooruitgang en ‘leugens‘ van directeur Bo Linton. In mei 2011 mocht die nog uitleggen op Money TV wat het bedrijf van plan was. Let op de vermelding van de ‘wetenschappelijke’ ondersteuning vanuit de Telesio-Galilei Academy of Science, de Univeristeit van Lium en het Noetic Advanced Studies Institute. Dat zouden allemaal uitstekende wetenschappers zijn: ‘the forerunners of science and they are geniuses in what they do‘. Ja, ze lopen zeker voorop in het verkopen van geniale onzin.

Geld stoppen in de zaken van Fucilla lijkt me niet zo verstandig. De meeste activiteiten waarin hij zegt te willen investeren zijn aantoonbare onzin en aan veel andere lijkt een luchtje te zitten. Mocht Fucilla echter zijn autobiografie gaan schrijven, zou ik daar graag in deelnemen. Lijkt me een gegarandeerde bestseller.

Steun Kloptdatwel

Zaken doen met Francesco Fucilla 2Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.