Het onderstaande persbericht is afkomstig van Ramon de Jonghe die op Kloptdatwel.nl al enige malen een artikel publiceerde over antroposofie. Hij heeft in verband met zijn website steinerscholen.com een brief ontvangen (zie onderaan) waarin hij opdracht krijgt om de URL steinerscholen.com over te dragen aan de antroposofische club ‘Federatie Rudolf Steinerscholen’. De Federatie heeft namelijk bij het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) het merk steinerscholen geregistreerd en op grond daarvan proberen zij de overdracht te forceren. Zelfs het e-mailadres steinerscholen@gmail.com zou hij niet meer mogen gebruiken. Ramon heeft nog tot 1 september om tegen de merkregistratie bezwaar in te dienen. De kosten hiervoor beginnen bij 1000 euro.

Het onderstaande bericht is integraal overgenomen.

 

Federatie Steinerscholen wil criticus via juridische weg schaakmat zetten

Leuven, 6 juli 2013

De Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen vzw heeft topadvocaat Flip Petillion in de arm genomen om de domeinnaam Steinerscholen.com in bezit te krijgen. Een informatieve website van maatschappelijk nut dreigt zo uit de lucht te worden gehaald.

Geen financiële draagkracht

Hoewel de domeinnaam Steinerscholen.com in 2008 op legitieme wijze is geregistreerd, is het juridisch mogelijk dat de Federatie van Steinerscholen die opeist. Daarvoor heeft de Federatie op 5 juni j.l. een spoedprocedure opgestart om via het Benelux merkenrecht de naam ‘steinerscholen’ te deponeren. Als een merknaam gedeponeerd is, mogen derden die niet gebruiken zonder toelating van de merkhouder. Op 26 juni, amper drie weken na het registreren van het merk ‘steinerscholen’, viel op het adres van Steinerscholen.com een aangetekende brief van de advocaat van de Federatie in de bus. Voor Steinerscholen.com betekent dit meer dan waarschijnlijk het einde van haar bestaan, omdat de geraamde kosten voor de procedures om hier tegenin te gaan- tussen de 2000 en 6000 euro – te hoog zijn.

Maatschappelijk nut

Steinerscholen.com is de voorbije 5 jaar een begrip geworden in het debat over steinerpedagogie en antroposofie. Op de website werden meer dan 200 artikels gepubliceerd, waarop meer dan 2500 reacties kwamen. Zowel overheid, academici als media maken dankbaar gebruik van de informatie die op Steinerscholen.com verschijnt. In navolging van de online artikels is in 2009 het boek ‘Focus op desteinerschool’ gepubliceerd, dat niet alleen als gedrukt exemplaar is verschenen, maar ook via de website www.antroposofia.be gratis ter beschikking wordt gesteld. Als klokkenluidersite heeft Steinerscholen.com een maatschappelijke functie, die door de actie van de koepel van steinerscholen in het gedrang komt. Tal van slachtoffers van de antroposofische beweging hebben via Steinerscholen.com erkenning en ondersteuning gekregen. In het boek ‘Focus op de steinerschool’  getuigt een oud-leerling dat de teksten op de website een uitstekende rol hebben vervuld in het verwerken van de schade die hij in het antroposofisch milieu heeft opgelopen.

Inhoud blijft overeind

Een bron vanuit de steinerschoolbeweging liet eerder al weten dat de Federatie van Steinerscholen al geruime tijd naar juridische middelen aan het zoeken was om stappen te ondernemen om de kritiek op de steinerscholen te pareren, maar dat dit niet evident was. Dat de Federatie nooit stappen heeft ondernomen om te klagen over de inhoud van Steinerscholen.com en ze nu slechts over de vormgeving wil gaan procederen, is geen direct bewijs voor het waarheidsgehalte van de op Steinerscholen.com verschenen artikels, maar wel een indicatie dat op die artikels juridisch weinig valt af te dingen. In de contacten die de Federatie van Steinerscholen de voorbije jaren had met Steinerscholen.com heeft ze overigens geen enkele opmerking over de website gemaakt en zelfs meermaals gebruik gemaakt van het bijhorende e-mailadres focus@steinerscholen.com.

Crowdfunding

Voor Steinerscholen.com bestaat nog een kleine kans om online te blijven. Daarvoor wordt financiële steun gevraagd aan bezoekers en sympathisanten van de website. Als genoeg particulieren een klein bedrag investeren, kunnen deze kleine investeringen bij elkaar het volledige – of tenminste een groot deel – van de vereiste kosten om de rechten van de website te vrijwaren, dekken. Voor kleine, niet kapitaalkrachtige initiatieven van maatschappelijk belang, is crowdfunding vaak de reddingsboei die hun hoofd boven water houdt.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op Belfius rekeningnr. BE24 063449575938 met vermelding van ‘procedureSteinerscholen.com‘.

Brief-advocaat-steinerscholen

De brief van de advocaat van de Federatie van Rudolf Steinerscholen.

Ramon De Jonghe

 

Steun Kloptdatwel

Federatie Steinerscholen wil criticus via juridische weg schaakmat zetten 1Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.