Dr. L. Hartmann is astronoom en universitair hoofddocent innovation management and entrepreneurship aan de TU Delft.

Uitzonderlijke beweringen vereisen uitzonderlijk bewijs

Veel mensen die iets vreemds ervaren, accepteren zonder enig bewijs een verklaring die meer vragen oproept dan beantwoordt. Waarom is dat, en wat is er gebeurd met Ockhams Scheermes? Een bloemlezing uit de meest opvallende bizarre ervaringen en verklaringen.

De onderstaande video is opgenomen tijdens het Skepsis congres 2013 ‘Wonderlijke ervaringen’. De gebruikte slides staan onder de video.