There’s an old saying in epidemiology (and in science in general) that says that if you torture data enough, eventually they will confess.

Dat schrijft David Gorski in Science-Based Medicine naar aanleiding van een recent artikel dat het tijdschrift ‘Translational Neurodegeneration’ heeft teruggetrokken. Het artikel toont een relatie aan tussen vaccinaties en autisme bij zwarte kinderen. De auteur, Brian Hooker, is als bestuurder van ‘focus autism’ nauw betrokken bij de anti-vaccinatie beweging. Het tijdschrift: This article has been removed from the public domain because of serious concerns about the validity of its conclusions. The journal and publisher believe that its continued availability may not be in the public interest. Definitive editorial action will be pending further investigation”. Via retraction watch. GJvtL.

5

Steun Kloptdatwel

6Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.