Met het afscheid van James Randi als één van de bekendste voormannen van de internationale skeptische beweging, komt nu ook min of meer een einde aan de activiteiten van de organisatie die hij in 1996 oprichtte: de James Randi Educational Foundation.

jref-logo

Uit het bestaande vermogen zal de stichting met ingang van 2016 jaarlijks zo’n honderdduizend dollar aan giften schenken aan andere non-profit organisaties die kritisch denken bevorderen . en een wereldbeeld gebaseerd op feiten uitdragen. Het wordt geen subsidie-instelling, aanvragen kun je er niet indienen, het gaat om ‘cadeautjes’ waarvoor JREF zelf de ontvangers uitzoekt.

De bekende One Million Dollar  Challenge blijft nog wel bestaan, zij het dat JREF niet zelf nog aanmeldingen voor een preliminary test zal accepteren. Iemand die nu nog een gooi wil doen naar ‘het miljoen van Randi’, zal een vergelijkbare test moeten doen bij een andere organisatie. Een door stichting Skepsis opgezette test zal waarschijnlijk wel voldoen, dus dan weet u wie u moet benaderen!