spaghettimonster

De Nederlandse “afdeling” van de kerk van het vliegend spaghettimonster is door de Kamer van Koophandel in Groningen geweigerd als kerkgenootschap. Dit meldt de website van de kerk. Als reden geeft de KvK op dat de kerk volgens de huidige maatschappelijke opvattingen geen religieus karakter heeft (zie brief van de KvK).

De kerk heeft aangegeven een bezwaarschrift in te dienen tegen het besluit. Leden die zich eveneens benadeeld voelen, kunnen zich melden als belanghebbende derde partij.

De kerk geeft aan meer leden nodig te hebben voor het oprichten van de kerk. Lid (pastafarian) worden is kosteloos mogelijk via de website.