Het verwijderen van afvalstoffen uit het lichaam. Normaal gesproken doen uw nieren, lever en longen dat, maar slimme adverteerders maken u wijs dat die dat niet alleen kunnen.

Er zijn in de databank 5 uitspraken van de RCC over detoxen.

1. Voorzitter RCC 21 december 2012 (dossiernummer: 2012/01039)

9200000039271664Samenvatting reclame-uiting: advertentie voor Kinoki detox voetpleisters op de website http://www.groupdeal.nl. De voetpleisters zouden een bepaalde medische werking en verschillende effecten hebben.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: Nu de werking van het aangeprezen product door klager wordt aangevochten, ligt het op de weg van verweerder om aannemelijk te (doen) maken dat dit product de werking heeft die daaraan in de uiting wordt toegeschreven. Verweerder heeft dit niet gedaan. Dit impliceert dat niet is weersproken dat de uiting onjuiste informatie bevat over de van het aangeprezen product te verwachten resultaten. Misleidend, oneerlijk.

*****

2. RCC 16 juli 2012 (dossiernummer: 2012/00516)

RPQ003-150x150Samenvatting reclame-uiting: reclame voor het product “Infrarooddeken”. Daarin staat onder het kopje “Voordelen infrarood” onder meer: “Het grote voordeel van de infrarooddeken is de doeltreffende ontgifting. Naast water bevat het zweet ook vet, cholesterol en allerhande gifstoffen”. Onder het kopje “De Infrarooddeken” staat onder meer: “De vele positieve effecten op het lichaam”: (….) • het bevordert de afvoer van afvalstoffen uit ons lichaam (..) • het stimuleert de vetverbranding • het bevordert de werking van het immuunsysteem (..) • het ondersteunt het herstel van de lichaamscellen • het bevordert een goede nierfunctie

Oordeel: klacht deels gegrond, deels ongegrond.

Samenvatting uitspraak: Adverteerder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zweet al naar gelang het individu naast water, orthocresol en paracresol ook andere stoffen, en wel afvalstoffen kan bevatten waaronder ureum, melkzuur, mineralen en het zware metaal lood. Om die reden acht de Commissie het bezwaar deels ongegrond. In haar verweer is adverteerder onder de aanhef “Effecten van infrarood warmte (FIR 50-1000µm) ISO 20473 scheme” onder meer ingegaan op “Verhoogde doorbloeding”, “Nieren en nierfunctie” en “Effecten van hyperthermie op het immuunsysteem”. Noch deze toelichting noch de rest van het verweerschrift biedt echter voldoende onderbouwing van de navolgende, ter aanprijzing van het product Infrarooddeken gebruikte claims, die betrekking hebben op de gezondheid van consumenten: “• het stimuleert de vetverbranding • het bevordert de werking van het immuunsysteem (..) • het ondersteunt het herstel van de lichaamscellen • het bevordert een goede nierfunctie”.

*****

3. RCC 15 augustus 2011 (dossiernummer: 2011/00583)

detoxbasinSamenvatting reclame-uiting: diverse uitingen op de website http://www.bowenhealth.nl/homeUK.html met claims over de “Detox Systems Bio-energy Machine” en over de “SCIO Bio-feedback Therapy”.

Oordeel: klacht grotendeels gegrond.

Samenvatting uitspraak: niet-ontvankelijk ten aanzien van de “SCIO Bio-feedback Therapy” want geen afdrukken overgelegd, en de adverteerder heeft meegedeeld dat het apparaat is verkocht en dat de desbetreffende pagina’s van de website zijn verwijderd. Omtrent de “Detox Systems Bio-energy Machine” worden aandoeningen genoemd waarbij het apparaat zou kunnen helpen: Circulation problems (blood and lymphatic system), Metabolism problems,  Joint pain, Food allergies, Skin conditions, Chronic fatique and M.E., Kidney/Liver problems, Digestive complaints, Stress. Hiervan gaat de suggestie uit dat de Detox Systems Bio-energy machine kan bijdragen aan het verminderen van klachten als gevolg van voornoemde, meer of minder ernstige lichamelijke aandoeningen. Onder verwijzing naar een bij het verweer overgelegd artikel in “CAM”, september 2005, heeft adverteerder meegedeeld dat voornoemde machine “positief kan bijdragen bij een ruime verscheidenheid aan klachten, aangezien vrijwel alle fysiologische processen in ons lichaam afhankelijk zijn van onze bloed- en energiehuishouding”. Daarmee is naar het oordeel van de RCC echter niet, althans niet voldoende aannemelijk gemaakt dat de in de uiting bedoelde klachten (mede) zijn verminderd als gevolg van het gebruik van voornoemde machine. Derhalve misleidend en oneerlijk.

*****

4. RCC 4 augustus 2008 (dossiernummer: 2008/08.0242)

indexSamenvatting reclame-uiting: tekst op de verpakking van een flesje Detox-sap van Albert Heijn (AH): “Een flesje vers geperst sap is gemaakt van vers fruit en voorziet op een makkelijke manier in je dagelijkse behoefte aan fruit (2 stuks fruit per dag).”

Oordeel: klacht deels gegrond, deels ongegrond.

Samenvatting uitspraak: op grond van artikel II lid 1 en lid 3 van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) dienen uitingen met betrekking tot smaak, portiegrootte en een eventuele bijdrage van het aangeprezen voedingsmiddel aan een verantwoord voedingspatroon juist en volledig te zijn. Ingevolge het bepaalde in artikel II lid 3 mag voor een voedingsmiddel alleen een gezondheidsclaim worden gebezigd, indien wetenschappelijk materiaal beschikbaar is dat de gebezigde claim onderbouwt. Adverteerder heeft laten weten momenteel in samenwerking met haar leverancier bezig te zijn met het analyseren van het onderhavige AH Detox-sap. Gelet hierop heeft adverteerder de juistheid en volledigheid van de mededeling dat het voedingsmiddel bijdraagt aan een verantwoord voedingspatroon op dit moment onvoldoende onderbouwd. De RCC acht onvoldoende onderbouwd dat de onderhavige reclame-uiting moet worden aangemerkt als een gezondheidsclaim, zodat het desbetreffend onderdeel van de klacht zal worden afgewezen.

*****

5. RCC 23 augustus 2007 (dossiernummer: 2007/07.0367)

Reclame Code Commissie: Detoxen 5

Samenvatting reclame-uiting: deze bevat de zinsnede “Schaf de CD Welterusten aan. Deze CD (zie Roys shop) helpt het lichaam te ontgiften, te ontstressen, te verjongen, te regenereren, te vitaliseren en om het te ontdoen van kankercellen, afvalstoffen en micro-organismen”.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: ten aanzien van Roy Martina overweegt de RCC dat door hem niet aannemelijk is gemaakt dat het luisteren naar de CD Welterusten één of meer van de effecten heeft die in de uiting daaraan worden toegeschreven. Uiting is in strijd met de waarheid en misleidend. Dat zich, naar Roy Martina stelt, steeds meer artsen en wetenschappers achter de ideeën van Roy Martina scharen, doet daaraan niet af.

*****

Steun Kloptdatwel

Reclame Code Commissie: Detoxen 6Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.