Cees Renckens schrijft columns voor Kloptdatwel. Van 1988 tot 2011 was hij voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Foto: Klaas Jaarsma

Cees Renckens schrijft columns voor Kloptdatwel. Van 1988 tot 2011 was hij voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Foto: Klaas Jaarsma

Er is in alle stilte hard aan gewerkt, maar de in 2015 opgerichte Academy for Integrative Medicine (AIM) is deze zomer naar buiten getreden en heeft thans á raison van zo’n slordige 3000 euro een volledig cursus-aanbod ‘integrative medicine’ op poten gezet. De namenlijst van haar bestuursleden, haar docentengroep en haar raad van advies levert een vertrouwd palet op van wel twintig personen. Deze bestaat uit regelrechte kwakzalvers, pro-alternatieve sympathisanten en enkele reguliere artsen, die zich als strange bedfellows ook in dit gezelschap bevinden.

Niet alleen deze naïeve regulieren, maar ook de KNMG en haar accreditatie-orgaan ABC Cluster-1 zijn inmiddels verschalkt door de AIM, want de ‘introductiecursus AIM’, die op 13 oktober 2018 plaatsvond kreeg maar liefst 4 nascholingspunten. Ook nadat wij de ABC Cluster-functionarissen attendeerden op het wel erg hoge alternatieve gehalte van het docentencorps, toen handhaafde men deze ruimhartige accreditatie. Voor de zekerheid – men had wel enige twijfel – zou men de introductiecursus wel gaan ‘visiteren’, maar de nascholingspunten zijn dan al vergeven.

Op 13 oktober figureerden als docenten o.a. Ines Von Rosenstiel (naamgrappen zijn verboden, maar onweerstaanbaar dringt zich bij mij elke keer de associatie op met de bezemsteel), een kinderarts, die geen lid is van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en dol is op alternatieve en Tibetaanse geneeskunde, en haar hartsvriendin Karlien Bongers, ooit chirurg, nu ‘IM-specialist’ maar inmiddels zonder BIG-registratie. Terwijl daarnaast de Leidse hoogleraar diabetologie Hanno Pijl, die overal opduikt waar voeding als medicijn wordt gepropageerd of waar ‘leefstijlgeneeskunde’ wordt gepredikt, ook deel uitmaakt van het docententeam.
Verder waren het op 13 oktober vooral coaches en docenten mindfulness in het team. De verenigingen van homeopathie, antroposofische geneeskunde, manuele therapie en neuraaltherapie accrediteerden de introductiecursus net als de KNMG. Onzeker is nog of de vervolgopleiding ook geaccrediteerd zal worden, maar wij kijken nergens meer van op.
Lees de omschrijving ervan op de AIM-website:

De Basisopleiding Integrative Medicine (IM) van de Academy for Integrative Medicine (AIM) leidt op in de theorie, wetenschap en praktijk van Integrative Medicine en leefstijlgeneeskunde, motivational interviewing en coaching, met onderbouwing vanuit de systeembiologie. De minimumeis om de opleiding te mogen starten is het doctoraalexamen/master geneeskunde en tandheelkunde. Na afronding van de basisopleiding voldoet de cursist aan de ‘Eindtermen’ voor deze opleiding.

De lessen worden gegeven in Soesterberg in tien blokken, steeds bestaand uit een vrijdagavond en de aansluitende zaterdag. Het examen vindt plaats op 7 december 2019. Het hele tableau van AIM-specialisten en hun bedgenoten verdient meer gedetailleerde aandacht, maar dat komt later. Hier volsta ik met de eervolle vermelding die Aakster (socioloog, winnaar Dr. Vogelprijs), Baars (kweepeer-antroposoof, geen arts), Muskiet (orthomoleculair klinisch chemicus en evolutionaire geneeskunde), Carlo Leget (theoloog en medisch ethicus), Kusse (homeopathisch arts) en Bram Tjaden (mindfulnesstrainer voor artsen) ten deel vielen: dat zegt insiders wel genoeg.
Naast Pijl prijken nog twee reguliere medisch hoogleraren, Jim van Os (psychiater Utrecht) en Dirk-Jan van Schaardenburg (reumatoloog Amsterdam) in het AIM-colofon. Zouden zij wel weten in welk gemankeerd gezelschap zij terecht gekomen zijn? Lenin noemde de westerse intellectuelen, die zijn regime steunden ‘nuttige idioten’. Hoe zouden Von Rosenstiel cum suis deze drie naïevelingen binnenskamers eigenlijk betitelen?

Naschrift 13 november 2018
De ABC 1 accreditatie Cluster van de KNMG liet weten dat de voorgenomen opleiding tot ‘arts integrative medicine’ niet geaccrediteerd zal worden als adequate scholing. De Cluster kwam na het bijwonen van de introductie cursusdag van 13 oktober 2018 tot de conclusie niet voldoet aan de gebruikelijke criteria.

Steun Kloptdatwel

Pseudo-academische kwakzalverij: over gelovigen en ‘nuttige idioten’ 3Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.