Author Archive

Het Verraad der Voorstelling – de documentaire ‘Ceci n’est pas un complot’ van Bernard Crutzen

Bespreking van de geniepige en bedrieglijke documentaire Ceci n'est pas un complot, comment les médias racontent le Covid die in Franstalig België viral gaat.

Coen Vermeeren – Ingenieur knutselt complottheorie in elkaar

Brecht Decoene schreef voor het blad van SKEPP, Wonder en is gheen Wonder, een samenvatting over wat Coen Vermeeren zoal heeft uitgespookt op het gebied van pseudowetenschap en complottheorieën.