[Red: op Kloptdatwel? is Vermeeren natuurlijk al lang geen onbekende meer, met dit stuk vatte Brecht Decoene in het decembernummer van Wonder en is gheen Wonder van SKEPP zijn handel en wandel in de pseudowetenschap samen voor het Belgische skeptische publiek]

Coen Vermeeren - Ingenieur knutselt complottheorie in elkaar 1Voor zover ons bekend stak Coen Vermeeren voor het eerst zijn kop boven water toen hij verscheen in de Zembladocumentaire uit 2006 Het complot van 11 september. Daarin wordt vijf jaar na de aanslagen zowel een aantal vermoedens en uitspraken van complotdenkers als de officiële versie tegen een kritisch licht gehouden. Vermeeren zet er enkele studenten aan het werk om een aantal facetten te onderzoeken tijdens een zomeropdracht. Hun conclusie is dat de zogenaamde vliegtuigraadsels rond het Pentagon en de Twin Towers perfect verklaarbaar zijn zonder het gebruik van complottheorieën. Vermeeren sluit af: “Ze hebben hun berekeningen voorgelegd aan verschillende experts aan de TU Delft. In die zin is het niet wetenschappelijk, maar wel onderbouwd.” Hier gaf hij nog een nuchtere en eerlijke indruk.

Vanaf 2010 begint Vermeeren lezingen over ufo’s te geven. Deze reeks, ‘Brandende vragen’ genaamd, organiseerde hij als hoofd van de Studium Generale Delft. Er stonden ook nog andere interessante onderwerpen op het programma, zoals graancirkels, Wicca en astrologie, synchroniciteit, de Mayavoorspelling van 2012, etc. Voor een hoofddocent lucht- en ruimtevaarttechniek met titels als doctor en ingenieur op zijn conto begint het hier onmiddellijk hard naar pseudowetenschap te stinken.

2012-voor-dommiesDat laatste onderwerp sprak hem blijkbaar ook aan om een bijdrage te leveren aan 2012 voor dommies. Dit e-boek is te vinden op de al even dubieuze website wanttoknow.nl. Samen met zes anderen wil Vermeeren in dit boek ons gedurende tachtig bladzijden voorbereiden op de Nieuwe Tijd door te wijzen op de heersende spirituele crisis. Rode draad is de herinnering aan wie wij zijn en de belangrijkste vraag is: “Met welk doel zijn wij hier op deze Aarde?”. De antwoorden vallen in de categorie “even gebruikelijke als lege newage slogans”: niets is toeval, alles heeft met alles te maken, we zijn geen schitterend ongeluk, iedereen staat in het centrum van het heelal en we worden gaandeweg van een Aarde-mens een zogenaamd ‘Galactische mens’. Heel hoopgevend allemaal.

Vermeerens twaalf bladzijden tellende bijdragen behandelt opnieuw het thema ufo’s. “Je hoeft er niet in te geloven, ze bestaan gewoon”, stelt hij. We vinden geen verwijzingen naar boeken, maar enkel links naar YouTubefilmpjes en artikelen op het internet. Zijn verklaring is eenvoudig: “Bedroevend is het dan om te constateren dat deze getuigen nauwelijks aandacht krijgen in onze media en dat we gedwongen zijn voor serieus onderzoek het internet op te gaan. Daar echter vinden we heel erg veel schitterend materiaal.” Daarnaast baseert hij zich op verklaringen van ene Otto Binder. Volgens zijn bronnen is Binder een ex-medewerker van de NASA. Volgens Wikipedia is Binder dan weer een Amerikaanse sciencefictionschrijver van romans en stripverhalen. Beslis zelf waaraan u de voorkeur geeft.

vermeeren-ufos-bestaan-gewoonEen jaar later publiceert Vermeeren zijn boek Ufo’s bestaan gewoon – een wetenschappelijke visie. Uitgeverij AnkhHermes bracht deze publicatie onder in de categorie “exacte wetenschappen/natuurwetenschappen”. Vermeeren is niet te belabberd om zijn eigen schrijfsel het nieuwe standaardwerk over ufo’s te bestempelen. Jammer genoeg valt er weinig wetenschappelijks in e bespeuren. Hypotheses worden plots feiten en sciencefictionromans die uitdrukkelijk als fictie bedoeld zijn, neemt hij voor waar aan. Op het eind van het boek begint hij dan plots over spiritualiteit. Wat dat met ufo’s en wetenschap te maken heeft, is mij een raadsel. Het is een stijl die ook Erich von Däniken typeerde, die andere schrijver waar AnkhHermes veel aan verdiende.

In april 2015 nodigt Vermeeren Richard Gage uit op Studium Generale. Gage is het gezicht van AE911truth, of “Architects and Engineers for 911 truth”. Oppertruther Gage heeft er zijn levenswerk van gemaakt om aan de wereld duidelijk te maken wat er op 11 september 2001 werkelijk gebeurde. En dat strookt niet met wat de officiële media ons wil doen geloven. De instorting van de torens zijn niet veroorzaakt door de impact van de vliegtuigen, maar door op voorhand aangebracht explosieven. Deze lezing zorgde voor heel wat ophef. Het College van Bestuur van de TU Delft zat zelf behoorlijk verveeld met het gegeven, maar erkende dat SG onafhankelijk opereert.

In een radio-interview verdedigt Vermeeren Gage. “Hij staat niet alleen. Hij heeft inmiddels 2300 architecten en ingenieurs achter hem staan.” Populistische drogreden, iemand? “AE911truth stelt enkel vragen. Hele goede vragen die tot nog toe niet beantwoord worden, maar ze wijzen niet met de beschuldigende vinger naar wie dan ook.” Vreemd genoeg zijn zo goed als al die vragen reeds jaren geleden beantwoord en hun expliciete beschuldigingen niet te negeren.

911-gewoon-complotEen jaar later heeft Vermeeren een tweede boek klaar 9/11 is gewoon een complot, waarin hij herkauwen van wat op sites van waarheidszoekers en AE911truth reeds jarenlang te vinden is. Het boek werd uitgegeven door Obelisk Mediaservices; een uitgeverij met welgeteld twee boeken met bijzonder gewone titels waar diep over is nagedacht: Ufo’s bestaan gewoon en 9/11 is gewoon een complot. Zien we spoken als we merken dat de uitgever gevestigd is in precies dezelfde stad als waar Coen Vermeeren gewoon woont?

Besprekingen van de publicaties van Vermeeren:

Steun Kloptdatwel

Coen Vermeeren - Ingenieur knutselt complottheorie in elkaar 2Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.