1e spreker Skepsis-congres 2010: Luc Bonneux 1

Luc Bonneux geeft de eerste presentatie van het Skepsis-congres 2010.

Dit bericht is eerder gepubliceerd op 23-11-2010. UPDATE 07-01-2011: onderaan de pagina staat de video van deze presentatie samen met de gebruikte powerpoint presentatie.

Dit is een samenvatting van de presentatie van Luc Bonneux op het Skepsis-congres  d.d. 13 november 2010.

Luc Bonneux is epidemioloog aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).

De angstindustrie oftewel “marketing by fear”.

De “tongue in cheek”-benadering  van het onderwerp door Luc Bonneux  werd gekenschetst  door  zijn opmerking dat hij door de rechtvaardigheid van God was getroffen door een griep op te lopen, alsmede de omstandigheid dat ook  hij zich in een vakgebied bewoog waar deskundigen steeds minder weten van steeds meer.

Hij wees  er vervolgens terecht op dat ondanks de door psychoses gevoede angst voor pandemieën de levensverwachting in ons deel van Noord-Europa  in de periode van 1750 tot 2000 van rond de 35 jaar gestegen was naar 70-80 jaar voor mannen en vrouwen.

Het betoog van Luc Bonneux kwam tot de kern toen hij wees op de coalitie van wetenschappers, bedrijven en media die in de jaren 2004-2005 een hype weten te scheppen  die wereldwijd leidt tot het  produceren en in voorraad houden van de zogeheten NAI’s (neuramidase inhibitors) zoals Tamiflu.

Zijn kritiek geldt vooral de statistische irrelevantie van de cijfers die overheidsinstituten die over  onze gezondheid waken, inzetten om het gelijk tot ingrijpen aan hun zijde te krijgen.  Het zou verkwikkend zijn om vooral de Cochrane Library te raadplegen om de  werkzaamheid van remedies  te toetsen. Citaat: ”Laten we vooral geen hypothetische geneesmiddelen inzetten tegen een hypothetische griep (pandemie)”.

“Ook schimmige experts met onbekende belangen van de World Health Organisation spelen een dubieuze rol. De wereldgezondheidsorganisatie zal aanraden om griepremmers te stockeren, ook al is er geen bewijs van werkzaamheid, laat staan kosteneffectiviteit. In mei 2009, als het duidelijk is dat de nieuwe griep goedaardig zal verlopen, zwakken deze gezichtsloze experts de definitie van een pandemie af: iedere wereldwijd circulerende verkoudheid mag nu een pandemie worden genoemd. Daardoor worden allerhande maatregelen van kracht, die voorheen enkel golden bij ernstige ziekte, zoals het volgen van urgentieprocedures bij het ontwikkelen, goedkeuren en commercialiseren van vaccins. Het is uiteindelijk deze verandering van definitie van pandemie die de wereld minimaal 8 miljard Euro heeft gekost. Tot op de dag van heden (november 2010) is officieel onbekend wie hiervoor verantwoordelijk was.”

Vooral onbegrip is zijn deel  als hij verwijst naar de varkensgriep die heerste in Australië in 2009 alwaar het verloop van de epidemie niet leidde tot een verantwoordde  insteek in Nederland maar tot een investering van € 800M oftewel € 50 per hoofd. Een bedrag dat beter aan de gezondheidszorg voor de senioren  had kunnen worden besteed. Nederland kan bovendien een voorbeeld nemen aan de wijze Belgische Inspectie van Volksgezondheid  die de noodzaak tot vaccinaties terugbracht tot de verantwoordelijkheid van de individuele medicus.

Hij besluit zijn relaas met te wijzen op het ontstellende gebrek aan RCT’s (Randomized Controlled Trials) en dat er te weinig bewijs is voor de effectiviteit van influenzavaccinaties.

In de periode van 1998 tot 2007 zijn de kosten van het Pharma  en Healthproduct  lobbyen viervoudig gestegen en in de periode 1960-2002 de kosten van de gezondheidszorg  bijna verhonderdvoudigd  i.e. in de Benelux, Zwitzerland, VK en de VS.  Dat er betere keuzes gemaakt moeten worden in de gezondheidszorg staat als een paal boven water!

Een van de oplossingen die hij aandraagt, is een instituut als het National Institute of Clinical Excellence (NICE) in het VK.  dat verantwoordelijk is voor de redelijkheid van te nemen maatregelen voor patiënten, artsen, industrie en deskundigen.

Nederland!!! Waarop is het wachten??

Helaas werd de camera wegens technische problemen iets te laat ingeschakeld.

Steun Kloptdatwel

1e spreker Skepsis-congres 2010: Luc Bonneux 2Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.