Hoe wetenschappers te werk gaan, als ze iets aparts vinden 1Bij het CERN hebben ze iets vreemds ontdekt. Ze zouden namelijk deeltjes hebben gemeten die sneller dan het licht reizen! En dat is iets wat in principe niet mogelijk zou moeten zijn*. (Nouja, we moeten het schijnbaar gaan hebben over zaken als imaginaire rustmassa’s*… dus laten we dat maar even versimpelen tot ‘zou in principe niet mogelijk zijn’ ok?). Als deze waarneming dus klopt, dan klopt er wat natuurkunde juist niet* (of is die in ieder geval niet volledig).

Nu ga ik niet pretenderen dat ik snap wat er gemeten is, hoe dat gemeten is en hoe veel impact deze meting precies heeft. Wat ik voor Kloptdatwel interessanter vind is het contrast tussen deze serieuze wetenschappers die iets vinden wat niet zou kunnen, en andere ‘wetenschappers’ die iets vinden wat eigenlijk niet kan, zoals het geheugen van water, om maar wat te noemen.

De CERN wetenschappers hebben in een artikel de ontdekking beschreven, en in hun laatste alinea schrijven zij:

Despite the large significance of the measurement reported here and the stability of the analysis, the potentially great impact of the result motivates the continuation of our studies in order to investigate possible still unknown systematic effects that could explain the observed anomaly. We deliberately do not attempt any theoretical or phenomenological interpretation of the results.

Snelle vertaling door ondergetekende:
Ondanks de grote significantie van de gerapporteerde meting en de stabiliteit van de analyse, motiveert de grote impact die het resultaat in potentie kan hebben tot het voortzetten van onze onderzoeken om mogelijk nog onbekende effecten, die de afwijking zou kunnen verklaren, op te sporen. We hebben doelbewust geen poging gedaan om de resultaten theoretisch of fenomologisch te interpreteren.

Oftewel: men snapt dat als het echt waar is wat ze hebben ontdekt, dit een grote impact kan en zal hebben. Daarom nemen ze een afwachtende houding aan en nemen ze eerst maar eens de tijd om te onderzoeken of alles wat ze hebben gedaan wel echt klopt. Ze wachten daarom expres met allerlei interpretaties en conclusies. Volgens de NOS hebben ze de gegevens dan ook naar Japanse en Amerikaanse collega’s gestuurd zodat zij het experiment ter controle kunnen herhalen.

Dit staat in schril contrast met homeopathie onderzoeker Benveniste en waterkristallen onderzoeker Emoto. Beiden deden experimenten van lage kwaliteit (bijvoorbeeld slecht geblindeerd) en publiceerden de gegevens met de impliciete conclusie: water zou een geheugen hebben.

Ook deze ontdekkingen zouden vergaande gevolgen kunnen hebben gehad als ze waar waren geweest, volgens de huidige theorieën kan water namelijk helemaal geen informatie vasthouden. Die theorieën zouden dan dus aangepast moeten worden.

Helaas is niemand in staat geweest de resultaten van hun experimenten te herhalen wanneer die onder de juiste omstandigheden werden uitgevoerd.

Vind je dus tijdens een experiment ooit iets vreemds, vraag dan eerst even enkele collega’s of je niets iets over het hoofd hebt gezien en of zij met dezelfde proef dezelfde resultaten krijgen. Zo voorkom je een hoop gedoe als het naderhand niet waar blijkt te zijn.

Hoe wetenschappers te werk gaan, als ze iets aparts vinden 2

XKCD maakte over het onderwerp deze comic, niet heel relevant, wel grappig 😉

* Ik maak hier of daar vast fouten, mijn excuses.

Update:
Interessant redelijk kort artikel van New Scientist: http://www.newscientist.com/article/dn20957-dimensionhop-may-allow-neutrinos-to-cheat-light-speed.html?DCMP=NLC-nletter&nsref=dn20957
Persconferentie van CERN:
http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=155620

Update 2:

Een mogelijke fout in de berekening: http://tweakers.net/nieuws/77470/verkeerde-berekening-zorgt-voor-claim-sneller-dan-licht-neutrino.html?nb=2011-10-18&u=1100

Steun Kloptdatwel

Hoe wetenschappers te werk gaan, als ze iets aparts vinden 3Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.