(Klik in de speler onderaan op CC voor de Nederlandse ondertiteling)

Hier Zijn Draken, of Here be Dragons is bedoeld als introductie in het kritisch denken. Hij duurt 40 minuten en kan gratis gedownload worden.

Here Be Dragons is geschreven en gepresenteerd door Brian Dunning, presentator van de podcast Skeptoid.

Dunning:

Most people fully accept paranormal and pseudoscientific claims without critique as they are promoted by the mass media. Here Be Dragons offers a toolbox for recognizing and understanding the dangers of pseudoscience, and appreciation for the reality-based benefits offered by real science.

De meeste mensen accepteren paranormale of pseudowetenschappelijke claims volledig zonder enige vorm van kritiek zoals ze door de massa media worden gepromoot. Here Be Dragons biedt gereedschap waarmee je de gevaren van pseudowetenschap kan herkennen en begrijpen, en de voordelen van op realiteit gebaseerde wetenschap kan waarderen.