Rampzalige verdunning

In een researchinstituut in Swindon in Zuid-Engeland is een gevaarlijke hoeveelheid homeopathisch afval vrijgekomen. Woedende burgers uit de omgeving eisen dat het centrum gesloten wordt. De leiding van het centrum heeft erkend dat men verantwoordelijk is voor de enorme blunder. Een schoonmaker had een gemorste druppel van een experimenteel hoog verdund ‘x-ray’-middel gewoon opgedweild, en alle veiligheidsvoorschriften met voeten getreden door zijn emmer met vuil water zomaar in een gootsteen te kieperen.

De staf van het instituut is nu met man en macht bezig om in samenwerking met homeopathische beveilgingsbeambten en ingenieurs van Thames Water het gevaar te beperken. Als de druppel namelijk nog verder verdund wordt, is de ramp niet te overzien.

Niettemin blijft het bedrijf gewoon open. Een zegsvrouwe lichtte dit besluit toe. Men is namelijk bezig een geavanceerd geneesmiddel te ontwikkelen tegen vage onlustgevoelens, en het onderzoek is in een kritieke fase. Na deze mededeling trok zij zich terug in haar kantoor en vroeg de verslaggevers haar met rust te laten.

Atomaire straling

De plaatselijke reacties zijn zeer verschillend. Velen staan doodsangsten uit, te meer daar men dringend wordt geadviseerd groenten niet te wassen alvorens ze te koken. Anderen eisen onmiddellijke sluiting van het bedrijf. Sommigen blijven echter laconiek en aanvaarden dat er soms een hoge prijs betaald moet worden voor grote vooruitgang in de pseudowetenschap.

Iedereen is het erover eens dat de ‘liquidators’ die ingezet worden bij het getroffen bedrijf de echte helden zijn. Sommige brandweerlieden zijn blootgesteld aan oplossingen met een kracht van 8000C, terwijl ze koortsachtig bezig waren te voorkomen dat het atomaire geheugen van het afval de Thames zou bereiken. Naast het instituut staan thans zeven verlaten brandspuiten. Deze hebben blootgestaan aan homeopathische stralingen van zulke gevaarlijk lage concentraties dat ze nooit meer gebruikt kunnen worden. Hun lot zal zijn dat ze ter plaatse onder een piramide van beton begraven worden.

De plaatselijke brandweercommandat, Boutros-Boutros Jones gaf een openhartige evaluatie van de situatie nu: ‘We moeten accepteren dat we hier het gevecht verloren hebben. Er zijn twee waterzuiveringsinstallaties die niet meer veilig gebruikt kunnen worden. We zetten nu in op beperking van de schade. We willen voorkomen dat nog grotere verdunningen optreden. We moeten goed bedenken dat als dit in de zee terecht komt, het over en uit is. Dan is het met ons allemaal afgelopen.’

Gevolgen voor Nederland

Het is duidelijk dat als de verdunning via de Thames in zee komt en daar met een kwantumsprong nog verder verdund wordt en de vibrationele frequentie van de Noordzee muteert, Nederland als eerste getroffen wordt. De gehele zeekust zal onbewoonbaar worden vanwege de homeopathische straling van het atomaire geheugen in combinatie met het schudeffect van de bruisende branding aan Neerlands vlakke strand, en wellicht zal Nederland ten westen van Amersfoort ontruimd moeten worden. Naar verluidt liggen in Den Haag de evacuatieplannen al klaar voor het geval Jones niet in zijn missie slaagt.

Voor de bron van dit bericht zie de link bij Boutros-Boutros Jones.

Steun Kloptdatwel

Paniek na homeopathie-lek 1Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.