Guy in red: My question is for Deepak and the bishop. You stated before that all belief is a cover up for insecurity, right?

Deepak: mm mm.

Guy in red: Do you believe that?

Deepak: yes.

Guy in red: Thank you.

De bisschop lijkt hem goed op te vatten, in tegenstelling tot de andere, enigszins zuur kijkende panelleden.