Onderstaand artikel is een integraal gekopieerde reactie van Jan Willem Nienhuys die hij gisteren (31-01) plaatste onder het artikel ‘TUfo Delft‘ dat op Kloptdatwel verscheen op 27 januari jongstleden. Aangezien de reactie zo uitgebreid was vonden we hem bij Kloptdatwel een eigen artikel waard. Op Jan Willems reactie reageerden weer verscheidene lezers, enkele daarvan zijn er in chronologische volgorde onder geplaatst.

Hedenmorgen staat er een stuk van theoloog Taede Smedes in de Volkskrant  en ook op de site:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3145345/2012/01/31/Wetenschap-mag-ufo-s-niet-negeren.dhtml

Hij somt allerlei bronnen op van waarnemingen, maar wie er ontbreken zijn de astronomen. Theoloog en godsdienstfilosoof Smedes zou zich bij zijn leest moeten houden. Er is hier een soort religie, compleet met verhalen over wonderbaarlijke verschijningen en hier en daar zelfs messiasideeën, die zich pal voor zijn neus ontvouwt.

Hij citeert onder meer een boekie van Piet Smolders, dat ik niet ontoevallig sinds de verschijning ervan in de kast heb staan. Ik besprak het onder de titel: ‘Piet Smolders’ werkelijkheid’. Hier: http://www.skepsis.nl/pararit19.html#194b

Iemand die wat dan ook van von Däniken serieus neemt, en die bij het schrijven van een boek over ‘buitenaardsen’ blind vaart op deze fantasieschrijver plus Ezechiël 1:4-28, zonder zich op te hoogte te stellen van de niet geringe omvang van kritiek op von Däniken (noch Skepter, noch de site van Skepsis had Smolders ooit bekeken) kan toch niet ernstig genomen worden, hoeveel hij ook weet van raketten en ruimtevaartmissies.

Dus wat hebben we? Freelance fantast vD schrijft boek in 1968, in 1986 ontmoet Smolders vD, in 2006 verbreidt Smolders kritiekloos het evangelie van vD, en in 2012 schrijft een theoloog/filosoof :

En wat te denken van het boek ET: Geen mythe maar werkelijkheid van
astronoom, ruimtevaartdeskundige en wetenschapsjournalist Piet Smolders? Smolders concludeert in dit boek: ‘Er zijn te veel indrukwekkende berichten van betrouwbare getuigen om deze allemaal maar zonder meer terzijde te schuiven’.

Wat ik hierover denk ga ik u niet vertellen. U kunt het echt zelf wel bedenken.

Zo schrijft Smedes ook:

In Frankrijk werd in 1999 het Cometa-rapport aan president Chirac en premier Jospin aangeboden,…

U moet de rest van de pompeuze omschrijving van Smedes maar zelf even bekijken. Dit rapport werd door Marcel Hulspas in Skepter 15.1 (maart 2002) vernietigend besproken. U moet het maar nalezen op de Skepter-CD maar hier zijn wat flarden:

Bij nader inzien gaat het om een flinterdun verhaaltje… afgelikte UFO-boterhammen … totale onkunde op natuurkundig gebied … pompeuze jargon … kritiekloze bespreking van het werk van ‘Kolonel Corso’, een man die lijkjes van de aliens in Roswell heeft gezien. Zijn boek hierover werd in de UFO-wereld alom gekraakt, alleen onder de extreem-goedgelovigen geniet hij het voordeel van de twijfel. … bijna vertederend gebrek aan inzicht …  teleurstellende gebrek aan werkelijk nieuwe informatie … versleten stokpaardjes van de derderangs UFO-literatuur … slechtgeschreven en amateuristisch vertaald verslag van een hobbyclubje … indrukwekkende verklaring van intellectuele armoede … flutrapport.

Het rapport verscheen trouwens als komkommertijdartikel in een speciale aflevering van een Frans weekblad (in juli 1999).

Nogmaals, dat een theoloog en godsdienstfilosoof uit Nijmegen hier hoog over opgeeft, daar moet u uw mening maar zelf over vormen.

Reactie Pepijn van Erp:

Dat andere boek dat Smedes aanhaalt (UFOs: Generals, Pilots, and Government Officials Go on the Record) wordt hier nog al onderuit gehaald: http://badufos.blogspot.com/2011/08/some-comments-on-history-channel-show.html

Ook de ‘sterkste’ bewijzen voor iets bijzonders aan ufo’s blijken weer hoaxes of anderszins verklaarbaar.
Ik snap het hele betoog van Smedes niet: alle zogenaamde sterke bewijzen van ufogelovigen worden (makkelijk) ontkracht, maar waarom ziet hij dan nog reden om er wetenschappelijk naar te kijken:

Echter, 5 tot 10 procent van alle waarnemingen wereldwijd kunnen niet als zodanig verklaard worden, maar leveren wel genoeg fysieke aanwijzingen dat er iets aan de hand is dat om nadere bestudering vraagt.

Dit is gewoon napraterij van de ufogelovigen. Laat Smedes maar eens met voorbeelden komen.

Reactie Pepijn van Erp:
Smedes heeft het stuk intussen op zijn eigen site gezet: http://tasmedes.wordpress.com/2012/01/31/wetenschap-mag-ufos-niet-negeren-mijn-opiniebijdrage-in-de-volkskrant/ en gaat al op je commentaar in, Jan Willem:

 Overigens reageerde Jan Willem Nienhuys van Stichting Skepsis direct, en wel zoals ik verwacht had: zonder enige kennis van feiten, maar door het noemen van “onderzoek” dat in eigen gelederen is gedaan.

Reactie Jan Willem Nienhuys:
Smedes schrijft:

Leuk om te zien dat Smolders (de voorganger van wetenschapsjournalist Govert Schilling) door Nienhuys als een seniele sukkel wordt neergezet omdat hij de theorieën van Von Däniken zou huldigen

Kennelijk heeft Smedes het boek van Smolders niet gelezen. Ik wel. De enige kanttekeningen bij von Däniken zijn zo ongeveer dat Smolders meldt dat er volgens vD zelf nogal wat onnauwkeurigheden in zijn jeugdwerk zaten. Ook een punt van kritiek (van Smolders op vD) is niet dat het allemaal onzin is, maar dat vD het allemaal had overgeschreven van een Rus.

Smedes doet hier wat kennelijk een standaardtechniek van hem is. Ik heb namelijk helemaal niet geschreven dat S. een seniele sukkel is, alleen dat wat hij over de bewijzen van buitenaardse bezoeken te melden heeft, bewijst dat hij niet de minste moeite geeft gedaan om kennis te nemen van kritische geluiden. In mijn Parariteiten-stuk gaf ik aan dat Smolders zelf een gesprek met mensen die er iets van weten uit de weg ging. Zowel ‘seniel’ als ‘sukkel’ zijn geheel aan de fantasie van de theoloog/godsdienstfilosoof ontsproten.

Verder heeft Smedes nog iets over het vertrek van Hulspas te melden. De feitelijke aanleiding was een verschil van inzicht over het plaatsen van een frontale aanval op religie van de hand van Nicholas Humphrey die al 5 jaar eerder op de website van Humphrey stond:  http://www.edge.org/3rd_culture/humphrey/amnesty.html. Men zou daaruit kunnen afleiden dat Hulspas vond dat Skepsis meer aan religiekritiek moest doen en samen zou moeten gaan werken met De Vrije Gedachte. In feite is de door mij gemaakte vertaling en samenvatting van Humphreys stuk daarna ook in het blad van de Vrije Gedachte verschenen. Wat Smedes erover vertelt is niet aan mij bekend.

Voorlopig houd ik het op het vermoeden dat Smedes een levendige fantasie heeft en dat hij vele loopjes met de feiten neemt. (NB: het lijkt erop dat Smedes http://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Hulspas heeft gelezen, maar het niet heeft begrepen of gemeend heeft dat de feiten ongeveer 180 graden verdraaid zijn weergegeven. Overigens klopt dat artikel inderdaad niet helemaal. Het viermaal herdrukte boek met Jan Willem Nienhuys is natuurlijk Tussen Waarheid en Waanzin. – JWN)

Reactie Rob Nanninga:

Ik heb dat stukje over Marcel Hulspas maar even rechtgezet in een reactie op de site van Taede Smedes, waarop Smedes liet weten dat hij Hulspas er verder buiten wil laten. Hij heeft zijn onjuiste bewering overigens nog niet geschrapt.

Ik denk dat Pepijn gelijk heeft: het is napraterij van ufogelovigen. Smedes lijkt niet te beseffen dat het in de hedendaagse ufologie vooral over complottheorieën gaat. Hoe kunnen er al 65 jaar buitenaardse ufo’s rondvliegen zonder dat er beter bewijsmateriaal beschikbaar is? Je zou kunnen aannemen dat die ufo’s beslist niet geïdentificeerd willen worden en dat ze over geavanceerde middelen beschikken om altijd ongrijpbaar te blijven. Maar dat niet zo’n bevredigende gedachte.

De meeste ufoaanhangers nemen daarom aan dat het gewenste bewijsmateriaal er al lang is,maar dat het opzettelijk verborgen wordt gehouden door invloedrijke personen op aarde, die mogelijk in het geheim met de aliens samenwerken. Ufogelovigen willen deze boeven dwingen om hun kennis van de buitenaardse technologie te openbaren, zodat we daarmee de aarde kunnen redden.

Dit idee wordt ook uitgedragen door Coen Vermeeren, die onder meer gelooft dat Philip Corso een belangrijke getuige was. Corso zag een verongelukte alien die door de luchtmacht op sterk water was gezet, en hij ontving een paar kratten met buitenaardse technologie, toen hij voor het Pentagon werkte. Ook in het door Smedes geroemde COMETA-rapport wordt de roman van Corso serieus genomen.

Reactie JennyJ0:

De meeste ufoaanhangers nemen daarom aan dat het gewenste bewijsmateriaal er al lang is, maar dat het opzettelijk verborgen wordt gehouden door invloedrijke personen op aarde, die mogelijk in het geheim met de aliens samenwerken.

Ja ja… het ontbreken van bewijs bewijst dat het bewijs verborgen wordt gehouden en dat is dan het bewijs.

Steun Kloptdatwel

Negeert wetenschap UFO's? 1Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.