Gita Sahgal gaf tijdens het 6e Skeptisch Wereldcongres de lezing met als titel ‘Myths of Origins in the Classroom’.