Hersenverweking op de werkvloer 1

Trevor Blake – “Geklaag aanhoren verschrompelt je brein”.

Door een collega werd ik geattendeerd op een claim dat geklaag van mensen, zoals je dat bijvoorbeeld tegen kunt komen op de werkvloer van menig Nederlands kantoor, leidt tot hersenbeschadiging bij de ontvanger (zie hier). Dit zou gestaafd worden door gedegen wetenschappelijk onderzoek. Het bericht blijkt afkomstig van een meneer Trevor G. Blake en wordt inmiddels op menige site klakkeloos overgenomen (zie hier , hier en hier). Want dit is natuurlijk een prachtig herkenbaar onderwerp. Wie zit er nou te wachten op geklaag van anderen, niet de hard ploeterende werknemer of zelfstandige. En daar is dan Trevor Blake die ons bevestigt dat er ook in onze fysiek een reden is om dat gezeur gewoon niet te pikken.

Trevor Blake, een Brit van geboorte die nu in de VS woont, noemt zich een “serial entrepreneur”, zeg maar iemand met een niet aflatende stroom frisse zakelijke ideeën. Als ondernemer is hij naar eigen zeggen en naar typisch Amerikaans model flink binnengelopen en nu wil hij anderen helpen om hetzelfde te bereiken. Dat doet hij onder andere door boekjes te schrijven met handige tips om vooruit te komen in de maalstroom des levens. Toevallig is juist zijn nieuwe boekje “Three Simple Steps, A Map to Success in Business and Life” uitgekomen. De markt van de succes-industrie waarin hij opereert is nogal omvangrijk. Voortdurend duiken nieuwe methodes in dit genre op die u ongelooflijk veel succes gaan brengen en u tot een gelukkig mens zullen maken. Een en ander uiteraard aangeboden op basis van de hoogst mogelijke vorm van altruïsme en gestaafd door echt wetenschappelijk onderzoek.

Blake zegt zich onder andere te baseren op het onderzoek van de bekende Amerikaanse professor Robert Sapolsky naar de invloed van stress op het brein. Dat zou aantonen dat de neuronen in ons brein gewoonweg wegkwijnen ten gevolge van een verhoogd cortisolniveau veroorzaakt door geklaag van anderen. Dat klagen leidt tot hersenverweking is echter geheel uit de duim van Trevor Blake gezogen. Overmatige langdurige stress (denk aan zoiets als PTSS) heeft inderdaad een negatieve invloed op de mens en dat is ook niet echt opmerkelijk te noemen. Maar stressoren i.h.a.hebben een duidelijke rol in normaal menselijk functioneren, bijvoorbeeld zoals we dat op de werkvloer verwachten.

Professor Sapolsky: “Is stress always bad? No – if a stressor isn’t too extreme, is only transient, and occurs in what overall feels like a benevolent environment, it’s great, we love it – that’s what play and stimulation are.” – bron

De suggestie in de bewering van Trevor Blake is impliciet dat elke vorm van scepsis of kritiek moet worden vermeden. Immers dat zijn allemaal stressoren. En inderdaad kan voor sommige doelgroepen de inhoud van kloptdatwel.nl behoorlijk ontregelend kan zijn. Maar het broodje aap over hersenverweking past wel erg goed in de verkoopplannen voor zijn nieuwe boekje waarin hij tegelijk een niet bestaand probleem en de remedie daarvoor aanreikt.

We verzochten Robert Sapolsky om een reactie en legden hem enkele citaten voor waarin zijn naam aan de claims van Trevor Blake werden verbonden. Zijn reactie was veelzeggend:

“Wow — this is total crap that this guy is going on about. I was amused to see that I am supposed to have studied the effects of nasty rumors on cortisol levels — I study rats and neurons growing in petrie dishes.”

Schakel dus vooral niet het kritisch denken uit op de werkvloer of waar dan ook. Het hoort er gewoon bij. Kritisch nadenken helpt juist om dit soort onzin te herkennen. Trevor Blake is geen wetenschapper, verdient zijn brood met causerietjes in het coach circuit, het bericht bevat geen link naar publicaties van Sapolsky, dat allemaal zijn duidelijke indicaties dat hier iets niet klopt.

Steun Kloptdatwel

Hersenverweking op de werkvloer 2Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.