NRC beschrijft Rudolf Steiner als de invloedrijke leider en inspirator van occulte bewegingen in de 1e helft van de 20e eeuw. Nu is zijn kunst te zien in de Kunsthal in Rotterdam. De rol van kunstenaar past Steiner, vindt NRC. Steiner was architect, vormgever, kunstenaar en we kennen hem als de grondlegger van de antroposofie.  

Uit het NRC artikel: Als kind had hij zijn helderziendheid ontdekt, in zijn volwassen leven werd hij grondlegger van de antroposofie in een zakelijke wereld. Deze zakelijkheid lokte tal van occulte bewegingen uit en daarin was Steiners invloed enorm. … Maar al was Steiner een matig kunstenaar en als vormgever niet ondogmatisch, zijn denken was ongelooflijk veelzijdig en invloedrijk. De laatste tijd lijkt zijn erfenis zelfs invloedrijker dan ooit: ecobewustzijn, ambacht, biologische landbouw, alternatieve geneeskunde, bijen houden, en nota bene een groei van vrije scholen’.

Er is heden ten dage kritiek op Steiner’s begin 20e eeuwse gedachtengoed. Meer lezen: een artikel op Kloptdatwel over antroposofisch onderwijs, een artikel uit Skepter over discriminatie door Steiner en een artikel uit Skepter over de antroposofische geneesmiddelleer (‘het juiste niveau van domheid’).

Kortom – vast een interessante tentoonstelling. gjvtl.

Steun Kloptdatwel

4Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.