De Wikipedia heeft een lijst van veelvoorkomende misvattingen, inclusief een recente over de levensverwachting in de middeleeuwen. Een middeleeuwer die de kindertijd voorbij was kon verwachten een redelijke leeftijd te bereiken. Het is dus niet zo dat iedereen rond z’n 30e overleed. De lage gemiddelde leeftijd die de mens in de middeleeuwen bereikte, kan vooral op het conto worden geschreven van de hoge kindersterfte. Dank aan kottke.org. GJvtL.