In deze potpourri valt vooralsnog moeilijk een rationale te herkennen, hoe melodieus die verder ook mag klinken

Dat zegt Joop de Jong over Mindfulness. De Jong is (emeritus) hoogleraar bij de VU en in Boston. Het citaat is afkomstig uit een lezing die De Jong gaf bij de opening van een Mindfulness-centrum. Maar ook tijdens het congres van de VtdK op 4 oktober liet De Jong zich op vergelijkbare wijze kritisch uit over de ‘evidence’ voor de zeer populaire Mindfulness-therapie. Zonder rationale voor een therapie kun je deze niet onderzoeken op effectiviteit. Dat is volgens De Jong een regel van wetenschappelijk onderzoek. De Jong plaatst het succes van Mindfulness in een lange Westerse traditie van zoeken naar wijsheid uit het Oosten. GJvtL. 

 3