Afgelopen donderdag heeft het OM 20 jaar geëist tegen Ada S. voor het vergiftigen van haar echtgenoot. Het beeld bestaat dat de meeste gifmoordenaars vrouw zijn. Dat klopt niet. Volgens het tijdschrift Thehairpin toont Amerikaans onderzoek aan dat ruim 60% van de gifmoorden door een man wordt gepleegd. Vrouwen hebben dus wel een relatief hoog aandeel in deze vorm van moord, maar ze zijn niet in de meerderheid. Dat lijkt ook in Nederland het geval te zijn. Wie in de Wikipedia de lijst van tot levenslang veroordeelden bekijkt (en daarin zoekt op het woord ‘gif’) ziet dat de meeste gifmoordenaars man zijn. GJvtL.