Een paar maanden terug kwam naar buiten dat het UWV jarenlang opleidingen tot helderziende had vergoed. Zo’n 1000 euro per persoon was vergoed voor een cursus met baangarantie bij Stichting Paradidakt in Zoetermeer. Met die opleiding in het lezen van tarotkaarten en turen in glazen bollen, zouden de cursisten dan aan de slag kunnen bij de Helderziende lijn, het bedrijf van de mensen achter Paradidakt. Dit leverde genoeg commotie op voor een paar kamervragen.

UWV-paradidaktDie werden op 17 juni ingediend door kamerleden van de SP, SGP en D66. Een week terug vroeg ik me af of de minister al antwoord had gegeven, maar kon nog niets vinden op de overheidswebsites. Vreemd, want normaalgesproken moeten kamervragen toch binnen enkele weken beantwoord worden. Ik vroeg daarom één van de indieners, Paul Ulenbelt (SP), maar eens of hij er al iets van gehoord had. Ook nog niet, maar hij zou er meteen achteraan gaan. Met succes blijkbaar, want gisteren kreeg ik van hem een mailtje met de link naar de kersverse antwoorden.

Over het nu precies in elkaar stak met die baangarantie, merkt minister Asscher daarin het volgende op:

Aan de genoemde opleiding was een baanintentie verbonden. Dat was voor UWV tot voor kort voldoende reden om de scholingsvoucher toe te kennen.

[…]

De baanintentie zoals afgesproken bij de aanvraag van de scholingsvoucher blijkt door Paradidakt tot op heden niet waargemaakt te worden (zie antwoord 4). Dit heeft gevolgen voor toekomstige aanvragen.

In eerste instantie leek het te gaan om slechts zeven cursisten die op deze wijze gesubsidieerd waren, maar het plaatje blijkt nu toch iets anders: twaalf aanvragen werden gehonoreerd, zeven aanvragen zitten nog in de molen van beoordeling en controle en zeventien zijn er afgewezen of teruggetrokken. Slechts één cursist is sinds dit voorjaar in deeltijd aan het werk bij de Helderziende lijn.

Iets interessanter wordt het bij de beantwoording van de vragen of het eigenlijk wenselijk is opleidingen tot dit soort werk te subsidiëren. “Is een baangarantie voor het UWV het enige criterium of zijn er beroepen waarvoor ondanks baangarantie geen subsidies ten behoeve van scholing worden verstrekt? Zo ja, op basis van welke criteria worden deze bepaald?” vroeg Elbert Dijkgraaf (SGP). De minister:

Aanvragen van een uitkeringsgerechtigde worden individueel getoetst op arbeidsmarktrelevantie. De in perspectief zijnde baan wordt daarbij niet inhoudelijk beoordeeld. Het is niet aan UWV of mijzelf om te bepalen welke opleidingen of beroepen gewenst zijn en welke niet, behoudens banen in de seksindustrie en handel in softdrugs. Een inhoudelijke beoordeling van de in perspectief zijnde baan vind ik niet wenselijk: de droombaan van de een, vindt de ander onaanvaardbaar. Het is daarom ook niet mogelijk objectieve criteria te formuleren voor al dan niet aanvaardbare banen. Arbeidsmarktrelevantie en dus de kans om met een baan uit de uitkering te komen, is wel een hanteerbaar objectief criterium. De arbeidsmarktrelevantie kan onder meer worden aangetoond met een baangarantie of baanintentie. Het kan dus niet zo zijn dat een scholingsvoucher wordt verstrekt zonder dat de arbeidsmarktrelevantie aangetoond is.

Beetje makkelijk vind ik dit en gooit hij ook niet wat zaken door elkaar hier? Dat banen in de seksindustrie niet als ‘passend’ worden gezien, slaat volgens mij op de situatie dat het UWV niet een werkloze min of meer kon dwingen een baan in die branche (bijvoorbeeld als barpersoneel in een parenclub) te accepteren. Maar wat is er eigenlijk op tegen als iemand een horecaopleiding wil volgen met subsidie, omdat hij/zij een baan in die branche (de seksindustrie) ambieert en in het vooruitzicht heeft? Dat lijkt tenminste nog eerlijk werk.

Het enige goede nieuws dat we uit de beantwoording kunnen destilleren, is dat niemand meer bijna automatisch deze subsidie kan krijgen met alleen een inschrijving bij Stichting Paradidakt. Het bedrijf achter de stichting bleek niet erg goed te kunnen voorspellen of er wel echte banen uit voort zouden komen. De beantwoording laat echter wel de ruimte dat met een baangarantie van een andere spirituele bellijn vergoeding wel mogelijk zou zijn.

Zie ook het Algemeen Dagblad, die dit weer snel oppikte.

Steun Kloptdatwel

Glazenbolsubsidie van UWV nog steeds mogelijk 3Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.