Verzamelterm voor allerhande therapieën, objecten en apparaten die gemeen hebben dat zij heilzame, geneeskrachtige effecten toeschrijven aan behandeling met magneten en magneetvelden.

Er zijn in de databank 3 uitspraken van de RCC over magneettherapie.

(zie ook onder BEMER en BIOSTABIL)

1. RCC 13 maart 2015 (dossiernummer: 2014/00884)

TrionSamenvatting reclame-uiting: advertentie in GolfWeekly. Onder het kopje “Performance Perfected With Trion:Z” staat onder meer: “ARMBANDEN MET MAGNETISCHE TECHNOLOGIE DIE DE BLOEDSOMLOOP VERBETEREN EN PRESTATIES VERHOGEN” en “Betere aanvoer van zuurstof”. Links onderin de advertentie die een foto bevat van golfer Joost Luiten, die kennelijk een Trion:Z armband draagt, staat: “Backed by independent clinical trials”.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: Adverteerder is er naar het oordeel van de RCC niet in geslaagd de juistheid van de mededelingen aan te tonen. Uit het bij het verweer overgelegde onderzoeksrapport “A clinical study to test the effects of static magnets on pain, stiffness and ease of daily functioning” heeft de RCC niet kunnen afleiden dat voornoemde mededelingen juist zijn. Dit valt evenmin op te maken uit de bij het verweer overgelegde stukken omtrent -samengevat- notificatie van producten van adverteerder als medisch hulpmiddel klasse I. Ook de juistheid van de door klager bestreden mededeling “Backed by independent clinical trials” heeft adverteerder niet aannemelijk gemaakt, reeds omdat deze mededeling duidt op verschillende, onafhankelijke onderzoeken, en adverteerder bij verweer slechts naar één onderzoek heeft verwezen. Ten aanzien van dit onderzoek heeft adverteerder klagers mededeling bij repliek, dat de betreffende studie niet onafhankelijk is, niet weersproken. Misleidend, oneerlijk.

*****

2. RCC 13 maart 2015 (dossiernummer: 2014/00804)

image.phpSamenvatting reclame-uiting: uitingen op http://energetixnederland.nl over ENERGETIX Magneetsieraden (stimuleren de doorbloeding, uitgerekte aders krimpen, vernauwde bloedvaten ontspannen, verhoogde toevoer van zuurstof) en over gemagnetiseerd water (verbetert de oplosbaarheid van calcium, nierstenen en galstenen kunnen oplossen, opbouwen van cholesterol wordt voorkomen, kans op verkalking van bloedvaten verlaagd). De disclaimer luidt: “Magneettherapie is net als bijvoorbeeld homeopathie en acupunctuur een natuurlijke, holistische vorm van therapie en niet wetenschappelijk bewezen”. Zie ook de database Rare Apparaten.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: De uiting houdt onmiskenbaar een openbare aanprijzing in van ENERGETIX Magneetsieraden. Dat men via de site geen bestelling kan plaatsen, betekent niet dat er geen sprake is van reclame. Klager heeft gemotiveerd weersproken dat de in de bestreden uiting aangeprezen magneetsieraden de werking hebben die daaraan in de advertentie wordt toegeschreven en gesteld dat in de literatuur geen wetenschappelijke onderbouwing is te vinden van de mededelingen. Op basis van adverteerders verwijzing naar de bij het verweer overgelegde bijlagen 12 tot en met 15 heeft de Commissie niet kunnen afleiden dat voornoemde mededelingen juist zijn. Ter zitting heeft klager overigens gemotiveerd betwist, onder overlegging van pleitaantekeningen, dat de in de bijlagen 12 tot en met 15 bedoelde onderzoeken de bestreden claims onderbouwen. Daarbij heeft hij er onder meer op gewezen dat bijlage 12 onderzoek onder ratten betreft. Misleidend, oneerlijk. De relativeringen in de uiting, zoals de “disclaimer”, maken het oordeel van de RCC dat de bestreden mededelingen onjuist zijn en dat de uiting in zoverre in strijd is met de NRC, niet anders.

*****

3. RCC 11 augustus 2008 (dossiernummer: 2008/08.0309)

SOVAAT-RT336Samenvatting reclame-uiting: uitingen van Sovaat Medical in een advertorial voor het product RT-220 en op de website www.sovaatmedical.nl. Zie database Rare Apparaten. In de advertorial staat ten aanzien van dit product onder meer: ”Het is een pijnloze en zeer patiëntvriendelijke behandelwijze, die ook nog eens prima resultaten geven de trillingen hun energie af. De energieoverdracht resulteert in de geleidelijke afname van de vernauwing. (…)” De website stelt onder meer: ”De Sovaat Resonantie Therapie is een nieuwe behandelmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie van geluidsgolven en een opgewekt magnetisch veld. De geluidsgolven bevorderen de doorbloeding terwijl het magnetische veld een gunstige invloed heeft op de pijnbestrijding en de wondheling. Op de plaats waar, als gevolg van een vernauwing in het bloedvat resonantie optreedt, vindt energieoverdracht plaats. Deze energie lost de reeds aanwezige neerslag in de bloedvaten geleidelijk op en gaat de vorming van nieuwe neerslag tegen. (…)”.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: In de onderhavige reclame-uitingen doet adverteerder met betrekking tot de werkzaamheid van de apparaten een aantal claims, die – kort gezegd – inhouden dat deze apparaten bepaalde lichamelijke klachten kunnen verhelpen of voorkomen. Adverteerder stelt dat dit het gevolg is van de combinatie van geluidsgolven en het magnetische veld die de apparaten opwekken. Klaagster betwist dat de apparaten werken, althans stelt dat de werking niet wordt waargemaakt. Adverteerder heeft geen wetenschappelijke of andere publicaties met betrekking tot de apparaten overgelegd (het verweer luidde: “Wegens geldgebrek heeft nog geen wetenschappelijke publicatie plaatsgevonden met betrekking tot de werking van de apparaten waarvoor wordt geadverteerd”). De RCC is daarom van oordeel dat adverteerder de beweerdelijke werking van de apparaten en de daarmee te behalen resultaten onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. Misleidend, oneerlijk.

*****

Steun Kloptdatwel

Reclame Code Commissie: Magneettherapie 3Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.