De creationisten van het Logos Instituut waren niet zo gelukkig met de succesvolle actie met dinoplaatjes van Albert Heijn. In de gelikte campagne van de grootgrutter was er natuurlijk geen plaats voor het bizarre gedachtegoed van deze lieden, die zonder of blikken beweren dat de dinosauriërs gelijktijdig met de mens hebben geleefd.

De kaartjes die het Logos Instituut gratis aanbiedt om onder kinderen te verspreiden.

De kaartjes die het Logos Instituut gratis aanbiedt om onder kinderen te verspreiden.

Het Logos Instituut bedacht een snood plannetje: kaartjes met dino’s en een QR-code, net zoals die van de Albert Heijn. Alleen zou die code geen virtuele dino op je telefoon tevoorschijn toveren, maar je onverhoeds meesleuren naar een website vol met creationistische kletspraat, dinodino.nl. De Reclame Code commissie achtte deze actie ontoelaatbaar na een klacht van een ouder.

De klaagster vond het een kwalijke zaak dat onder de vlag van een Albert Heijn actie kinderen bewust benaderd worden en “gerekruteerd voor het geloof.” Haar zoontje was van de BSO thuisgekomen met een envelop met de nepperds. In de begeleidende brief werd de suggestie gedaan de kaartjes aan “klasgenootjes” en bij Albert Heijn winkels aan kinderen uit te delen zolang de actie van Albert Heijn loopt.

De voorzitter van de Reclame Code Commissie valt er met name over dat aan de kaartjes niet is af te zien dat het gaat om het uitdragen van een bepaald denkbeeld:

Kinderen zullen dit aldus opvatten dat men op de genoemde website meer plaatjes kan zien van dinosauriërs en ook een DVD over dino’s kan bestellen in het kader van de actie van Albert Heijn. De kaartjes dienen om die reden ook zelfstandig als een reclame-uiting te worden beschouwd. Op de website van adverteerder gaat het echter niet zozeer om dinosauriërs, maar om het verkondigen van een bepaald denkbeeld over dinosauriërs vanuit een Bijbelse visie. De kaartjes hebben niets te maken met het sparen van ‘dino-plaatjes’, zoals de actie door Albert Heijn is bedoeld. De oproep in de begeleidende brief om de kaartjes uit te delen op school en bij de winkels, alsmede de kaartjes zelf, zijn in plaats daarvan bedoeld om kinderen te bewegen informatie in te winnen over bepaalde denkbeelden van adverteerder, buiten hun ouders om.

en velt een stevig oordeel over de boefjes van het Logos Instituut:

De voorzitter acht het onaanvaardbaar om op deze wijze in de brief op te roepen tot een benadering van kinderen die in feite erop is gericht buiten hun ouders om een bepaald denkbeeld bij hen aan te prijzen. Adverteerder heeft daarmee de grenzen van het toelaatbare ruimschoots overschreden. Het moet ongepast worden geacht op deze heimelijke wijze kinderen te willen beïnvloeden.

De volledige uitspraak staat op de website van de Stichting Reclame Code.

rcc-vs-logos-dinos

Steun Kloptdatwel

Logos Instituut over de schreef met dino-actie volgens Reclame Code Commissie 1Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.