Een tijdje geleden konden we allemaal lachen om de onzin die de dames van Green Happiness zoal de wereld inslingeren aan, vast goedbedoelde, maar volstrekt ongefundeerde voedingsadviezen. En voor wie het niet meer weet, kijk even de video terug die Arjen Lubach erover maakte. Natuurlijk gingen de dames gewoon door. Vandaag bereikten ze wel een nieuw dieptepunt door een interview met … David Wolfe.

Green Happiness interviewt David Wolfe over levensduurverlengende buckyballs 1

De dames van Green Happiness flankeren David Wolfe

Voor wie het niet weet, David ‘Avocado’ Wolfe is een van de grootste onzinverkopers die op aarde rondloopt en uw Facebook tijdlijn wel eens vervuilt met bizarre pseudowetenschap doordat een wat minder skeptische Facebookvriend zijn posts deelt. Wolfe gelooft onder andere in chemtrails, de platte aarde, is antivaxxer en wie weet niet wat meer. Of hij doet in ieder geval heel erg goed alsof, omdat elke aandacht voor hem misschien wel leidt naar zijn webwinkeltje met superfoods. Fameus is ook zijn cacaofantasie.

Het interview op de website van Green Happiness werd echter al snel weer verwijderd, misschien door de ophef op Twitter. Gelukkig kan de geïnteresseerde het nog wel lezen middels een kopie in een internetarchief. In het stuk promoot Wolfe vooral het nuttigen van actieve koolstof, maar liever nog koolstof in de exotische vorm van het C60 molecuul, Buckminsterfullereen, ook wel bekend als Buckyballs. Wolfe:

Een onderzoeker uit Frankrijk was bezig met onderzoek naar C60 en het effect op dieren en met name muizen. Wat er gebeurde was dat hij per ongeluk de levensduur van muizen verdubbelde. Hij bewees ook dat C60, of superhoutskool, in wezen het meest krachtige ontgiftingsmiddel van alle tijden is én dat detox belangrijker is dan voeding.

Die claim lijkt gebaseerd op onderzoek van Franse wetenschappers onder leiding van Fathi Moussa (Université Paris-Sud) die er in 2012 een artikel over publiceerden in Biomaterials:  The prolongation of the lifespan of rats by repeated oral administration of [60]fullerene. De onderzoekers zetten drie groepen ratten op een verschillend ‘dieet’. Ze kregen in het begin dagelijks ofwel een injectie (in de maag) met water, met alleen olijfolie, ofwel olijfolie met de C60 moleculen. Na de eerste week kregen ze deze behandeling nog maar eens per week en later nog maar eens per twee weken. Dat deden ze totdat één rat (uit de controlegroep met water) na 17 maanden de geest gaf. Daarna werden de overige dieren verder niet behandeld, maar alleen geobserveerd.
De dieren in de watergroep bleken aan het einde gemiddeld 22 maanden geleefd te hebben, die in de olijfoliegroep 26 maanden, maar die in de olijfolie+C60 groep maar liefst 42 maanden (waaronder een rat die de bijzondere hoge leeftijd van 66 maanden zou hebben gehaald). De onderzoekers speculeerden dat de anti-oxiderende eigenschappen van de C60 moleculen hiervoor verantwoordelijk zouden kunnen zijn.

Het artikel ging in 2012 als een vuurtje rond, maar er kwam snel ook kritiek. In een artikel in de Huffington Post worden ook een aantal duidelijke fouten in de het stuk aangewezen. Maar die verkeerde grafieken en dubbel gebruikte microscoopafbeeldingen van leverweefsel, werden later in een corrigendum rechtgezet door de Franse onderzoekers. Laten we er maar even van uitgaan dat het om oprechte vergissingen ging.
De rest van de kritiek blijft gewoon staan, misschien is het belangrijkste op te merken dat het maar om 6 ratten per groep ging bij het experiment waarin gekeken werd naar de levensduur. Dat was trouwens ook niet onderzoeksvraag vooraf, die was eerder gericht op het bekijken of C60 een mogelijk toxisch zou werken, dus of het mogelijk de levensduur zou verkorten!

Uit het artikel in de Huffington Post:

It seems even the lead author Fatmi Moussa who admits he will be repeating the study with larger groups isn’t so convinced himself. Asked if he has started taking some of his own medicine he replied “no, I do not consume C60 at this time.”

Ik vond nog geen recenter onderzoek (van Fathi Moussa) waarin dit onderzoek zou zijn herhaald. Er is nog maar weinig reden om aan te nemen dat dit meer is dan een statistische uitschieter. Jammer voor al die ratten die zitten te springen om zo’n levensverlengend elixer.

Steun Kloptdatwel

Green Happiness interviewt David Wolfe over levensduurverlengende buckyballs 2Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.