Heel wat alternatief werkende artsen zullen zich vanaf 1 januari 2018 niet meer als arts mogen presenteren. Alle basisartsen die voor 2013 hun artsexamen haalden, moeten zich namelijk voor het eind van dit jaar laten herregistreren in het BIG-register. En dat wordt lastig als je niet kan aantonen dat je in de afgelopen vijf jaar gemiddeld minstens 8 uur per week reguliere zorg hebt verleend. Jan Willem Nienhuys, secretaris van Skepsis, voorzag op het Skepsis-blog dat bijvoorbeeld de AVIG heel wat zieltjes zal verliezen. En dat alternatieve zorginstellingen die zich nu nog ‘artsencentrum’ noemen, hun naam zullen moeten wijzigen.

Platform Integrale Gezondheidszorg misleidt met petitie 'Alle uren tellen' 1

Aanhangers van alternatieve zorg vinden het natuurlijk volkomen onterecht dat de tijd die met homeopathische kletspraatjes, creatief geprik met acupunctuurnaaldjes, onzinnig geduw en getrek aan ledematen, en wat voor kwakzalverij nog meer, niet meetelt. Het verse Platform voor Integrale Gezondheidszorg startte daarom zeer recent een petitie: ‘Alle uren tellen!’ In de begeleidende tekst deed het platform eerst voorkomen alsof de minister bij het invoeren van de herregistratie was afgeweken van een advies van de KNMG, die als standpunt zou hebben dat dit soort alternatieve handelingen uitgevoerd door een arts wél zouden moeten meetellen. Uiterst merkwaardig. Maar het bleek bij navraag natuurlijk gewoon een leugen.

Toen de Vereniging tegen de Kwakzalverij dit aan de kaak stelde bij de KNMG en die vervolgens een boze mail stuurde naar het platform, werd de tekst bij de petitie ijlings aangepast, maar dat zie je alleen als je op het knopje ‘nieuws’ bij de petitie klikt of helemaal naar beneden scrollt. Op de website van het platform staat iets van uitleg:

Wij waren er op basis van onze bronnen vanuit gegaan dat de KNMG dit standpunt deelde, maar dat blijkt onjuist. Uiteraard betreuren wij dit standpunt, want er is geen land in Europa is waar dit onderscheid zo gemaakt wordt. Integendeel, in Zwitserland bijvoorbeeld worden acupunctuur, homeopathie, natuurgeneeskunde en antroposofische geneeskunde volledig gelijkgesteld aan de conventionele geneeskunde en vanuit de basisverzekering vergoed (1). Ook in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Portugal is er volledige erkenning van deze vakgebieden en zijn de titels van artsen beschermd.

Dit is behoorlijk schijnheilig. Het platform wist al een week voordat de KNMG zelf aan de bel trok, dat niet kon kloppen wat er gesteld werd. Op 23 mei had Nienhuys ze dat namelijk al duidelijk gemaakt na opheldering gevraagd te hebben bij de KNMG. En dat ze in andere landen van overheidswege anders omgaan (qua vergoeding of erkenning) met alternatief werkende artsen, zegt ook niet direct iets over het standpunt van de organisaties in die landen die een vergelijkbare positie hebben als de KNMG. En dat ook nog los van de vraag of ze hier wel een waarheidsgetrouwe weergave geven van de situatie in die landen. Maar dergelijke nuances zal ze wel een (integrale) zorg zijn.

Bij de Vereniging tegen de Kwakzalverij kunt u meer lezen over deze petitie en de herregistratie.

NB Wie de website van het platform bekijkt zal ook nogal wat verwijzingen naar onderzoeken aantreffen die al eerder besproken zijn op de websites van de VtdK en Kloptdatwel. Zo kom je op de homepage de onderzoeken van Kooreman en Baars tegen, maar ook de biggenstudie van Camerlink en Ellinger. Het platform lijkt een voorzetting van het Patiëntenplatform Complementaire Gezondheidszorg (de bestuursleden komen nagenoeg overeen), die we kennen van de door prominenten ondertekende kwakbrief, die ook behoorlijk misleidend was. Wie dus denkt dat deze misleiding slechts een beginnersfoutje was van onervaren bestuursleden van een nieuwe stichting, heeft het mis.

Steun Kloptdatwel

Platform Integrale Gezondheidszorg misleidt met petitie 'Alle uren tellen' 2Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.