Ook Daniëlle Timmermans ging op het Skepsiscongres vooral in op de vraag in hoe je het beste communiceert over risico’s. Timmermans is werkzaam bij het RIVM en hoogleraar risicocommunicatie aan het VUMC. Haar onderzoek richt zich op de psychologische kanten van besluitvorming en risicocommunicatie in de gezondheidszorg.

Aan het einde van haar presentatie ging ze samen met de vorige spreker, Henk van Gerven, in gesprek met het publiek.