Vanochtend diende het kort geding dat de Stichting Stop5GNL had aangespannen tegen de staat waarin ze eiste dat veilingen van de frequenties voor de ‘uitrol’ van 5G zouden worden opgeschort. Volgens de stichting zou de overheid niet voldoende gedaan hebben om vast te stellen dat de introductie van 5G ongevaarlijk is. Volgens de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag zijn er echter onvoldoende redenen voor zo’n opschorting omdat het er naar uitziet dat de overheid gewoon netjes afgaat op wat deskundigen adviseren en daarbij:

zijn er geen aanwijzingen dat de deskundigen waarop de Staat zich verlaat, onzorgvuldig te werk zijn gegaan en geen oog hebben gehad voor kritiek op de introductie van 5G. De Staat heeft aangegeven dat hij blijft controleren of de ICNIRP-limieten niet worden overschreden en zal ingrijpen als dit wel het geval is. Ook heeft de Staat verklaard te zullen ingrijpen als nieuwe inzichten tonen dat de gehanteerde limieten zelf moeten worden aangepast.

Terecht merkte de rechter op dat een kort geding niet het aangewezen platform is om te gaan uitmaken wie er gelijk heeft: de gevestigde wetenschappers en wetenschappelijke instituten en organisaties waarop de Staat bouwt, of de rapporten, artikelen en petities waarmee de antistralingsgroepen lopen te zwaaien. Twee van die laatste zaken die Stop5GNL had ingebracht werden expliciet genoemd tijdens de uitspraak (die online te volgen was): het BioIniative Report en het 5G Appeal.
Het eerste is een rapport dat door onze Gezondheidsraad nogal is afgeschoten en dat 5G Appeal is voornamelijk ondertekend door de bekende stralingsangstaanjagers. Wat mij opviel is dat er bij de Nederlandse ondertekenaars recent veel nieuwe namen zijn bijgekomen, vooral medici. Maar wie even kijkt om wat voor soort artsen het gaat, komt tot de conclusie dat het in bijna alle gevallen om homeopaten en natuurartsen gaat. Deze zijn aangesloten bij de AVIG, die recent bekend maakte het kort geding te steunen, dus vreemd is dat niet.

Bij de AD Live Nieuws Update mocht ik ook nog even kort commentaar geven. Uit het commentaar van de vertegenwoordigster van Stichting Stop5GNL maak ik niet op dat ze het er nu maar bij laten zitten. Wordt dus vast vervolgd…

Steun Kloptdatwel

Stichting Stop5GNL verliest kort geding tegen de Staat 3Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.