In een onlangs verschenen artikel in Archives of Disease in Childhood werden de gevaren van alternatieve geneeskunde weer eens duidelijk: in Australië tussen 2001 en 2003 zijn er 39 gevallen bekend waar er negatieve gevolgen geassocieerd met ‘Complementary and Alternative Medicine’ (CAM) zijn gemeld bij de Australian Paediatric Surveillance Unit.

In 77% van de gevallen waren de negatieve gevolgen ‘hoogstwaarschijnlijk tot zeker’ het gevolg van CAM. 64% van de gevallen werden als ‘ernstig’, ‘levensgevaarlijk’ of ‘fataal’ bestempeld. Het ging om kinderen van baby’s tot 16-jarigen.

De grootste gebieden van bezorgdheid zijn: reguliere medicatie vervangen door CAM-therapieën, veranderingen in het medicatieregime door CAM-beoefenaars en dieetrestricties omdat er gedacht werd dat dit de symptomen zou verhelpen.

De gevolgen liepen uiteen van constipatie, bloeden en pijn tot allergische reacties, mondzweren, beroertes, braken, vertraagde groei, infecties, ondervoeding en overlijden. Vier van de 39 gevallen waren fataal.

De fatale gevallen waren een direct gevolg van het niet gebruiken van reguliere geneeskunde (zie bijvoorbeeld Baby Gloria dood door homeopathie en het vervolg hier). Volgens de auteurs is het grootste gevaar dan ook dat ouders de reguliere geneeskunde niet of te laat werd inzetten en vertrouwen op CAM. Een ander gevaar zou zijn dat sommige CAM’s in combinatie met reguliere geneesmiddelen o.a. een giftig effect hebben.

Zowel Physorg als de BBC Health bespreken het artikel wat uitgebreider. Ook Gezondheidsnet besteedde aandacht aan het artikel.

En dan te bedenken dat er mogelijk een HBO-opleiding tot CAM-therapeut komt…

Steun Kloptdatwel

Kinderen slachtoffer van alternatieve geneeskunde 1Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.