Harold Camping weet het zeker: op 21 mei aanstaande, rond 6 uur in de middag, dan begint het einde der tijden.

De wereld eindigt op 21 mei aanstaande 1

Harold Camping (Independent)

Op die ‘dag des oordeels‘ zullen alle mensen die ooit hebben geleefd worden beoordeeld: wie zal wel en wie zal niet het eeuwige leven krijgen. Camping, 89 en opgeleid als ingenieur, is een Amerikaanse mediapersoonlijkheid met behoorlijk wat invloed. Via zijn netwerk van 150 christelijke radio- en tv-zenders, Family Radio (uitzendingen in 48 talen), spreekt hij zijn volgelingen toe. Camping heeft ook duizenden billboards door de hele USA laten neerzetten en hij heeft er 5 campers (‘project caravan’) op uitgestuurd om de mensheid te waarschuwen voor het aanstaande einde der tijden. Ook in Nederland zijn posters opgehangen (zie: http://www.dejaap.nl/2011/04/2…) (met dank aan één van onze lezers). Alles wordt gefinancierd met giften van volgelingen. Volgens The Independent wordt het vermogen van Family Radio geschat op 120 miljoen dollar.

 

De wereld eindigt op 21 mei aanstaande 2

Camper met 21 mei-waarschuwing (wikipedia)

Camping schat dat op 21 mei a.s. aan ongeveer 2% van de wereldbevolking het eeuwige leven zal worden gegund (in totaal ca 200 miljoen mensen), de rest zal in akelige omstandigheden op aarde achterblijven tot 21 oktober aanstaande, want op die dag zal het gehele universum worden beëindigd. 21 mei zal beginnen met een enorme aardbeving, daarna zullen alle graven op aarde zich openen, voor het oog van iedereen zullen de uitverkorenen worden opgenomen in de hemel, de lijken van alle andere overledenen zullen achterblijven waardoor het leven op aarde erg onprettig zal worden. Maar dat duurt zoals gezegd tot 21 oktober, want op die dag gaat de stekker uit het hele universum. Aldus Harold Camping.

Camping komt tot zijn conclusie op basis van tientallen jaren Bijbelstudie. Hij legt zijn redenering uit op de website van Family Radio. Ruwweg komt het er op neer dat je de heilige getallen 5, 10 en 17 twee keer met elkaar moet vermenigvuldigen, dan krijg je het aantal dagen (722.500) dat je moet optellen bij 1 april van het jaar 33 (de datum van de kruisiging van Jezus volgens Camping). Aan het einde van dit artikel kun je de samenvatting van zijn redenering vinden. Camping heeft eerder ook al een voorspelling gedaan dat de wereld zou eindigen op 6 september 1994. Daarover zegt hij nu dat hij de Bijbel niet goed had geïnterpreteerd. ‘But now, we’ve had the chance to do just an enormous amount of additional study and God has given us outstanding proofs that it really is going to happen’, aldus de christelijke mediamagnaat.

Het is me niet helemaal duidelijk of mensen in de VS van streek raken van de boodschap van Camping. Ik heb naar een paar stukjes live radio geluisterd (rechtsboven op de familyradio.com pagina klikken). Er wordt heel kalmpjes gesproken over hoe de 21e mei er uit gaat zien. Maar Camping krijgt wel het nodige tegengas van mainstream christenen in de USA. Die halen Bijbelcitaten aan die moeten bewijzen dat Caming er naast zit. Voorbeelden zijn Matteüs 24:35-36 (niemand kan het einde der tijden weten) en de eerste brief van Paulus aan de Thessaloniërs 5:2 (‘de dag van de heer komt als een dief in de nacht’). Iemand heeft vanuit zijn hobbykamer alles op de rij gezet in dit youtube-filmpje (meer dan 50.000 keer bekeken):

 

Ik denk dat we de Bijbel niet nodig hebben om de voorspelling van Camping naast ons neer te leggen. Zijn redenering is uiterst schimmig en onnavolgbaar en bevat geen enkel relevante onderbouwing. Vele voorspellers van het einde der tijden zijn Camping voorgegaan, geen enkele voorspelling kwam ooit uit, waarom zou dat deze keer wel het geval zijn? Gelukkig is de voorspelling erg specifiek. We kunnen al over een paar weken zien of hij gelijk heeft gehad. Daar komen we dan zeker op terug.

De berekening van Camping volgens de wikipedia:

A commonly cited argument in favor of the May 21st date is:

  1. According to Camping, the number five equals “atonement”, the number ten equals “completeness”, and the number seventeen equals “heaven”.
  2. Christ is said to have hung on the cross on April 1, 33 AD. The time between April 1, 33 AD and April 1, 2011 is 1,978 years.
  3. If 1,978 is multiplied by 365.2422 days (the number of days in a solar year, not to be confused with the lunar year), the result is 722,449.
  4. The time between April 1 and May 21 is 51 days.
  5. 51 added to 722,449 is 722,500.
  6. (5 x 10 x 17)2 or (atonement x completeness x heaven)2 also equals 722,500.

Thus, Camping concludes that 5 x 10 x 17 is telling us a “story from the time Christ made payment for our sins until we’re completely saved.”[16]

 

Illustratie voorzijde: family radio

Steun Kloptdatwel

De wereld eindigt op 21 mei aanstaande 3Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.