De opleiding journalistiek van hogeschool Windesheim was de laatste tijd nogal negatief in het nieuws. Deze week bleek dat een kwart van de recent afgestudeerden geen diploma had mogen krijgen. In de zijlijn van de berichtgeving over dit onderwerp werd ik via Twitter op een opiniestuk gewezen dat onlangs in het blad hskwin’ van Windesheim is gepubliceerd. Onder de titel Stop geen geld in draadloos netwerk” waarschuwt docent Paul Veldhuijzen van Zanten voor de gezondheidsrisico’s die verbonden zouden zijn aan een draadloos netwerk: “Er zijn honderden wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat hoogfrequente gepulste elektromagnetische straling allerlei negatieve gezondheidseffecten kan veroorzaken”.  Brr, dat klinkt nogal eng …

Docent Windesheim zaait angst voor Wi-Fi ... en verdient er aan 1

het artikel van Paul Veldhuijzen van Zanten in het blad van hogeschool Windesheim (klik voor vergroting)

De lezer van dit stuk die zelf een beetje nadenkt en gaat zoeken of het wel klopt wat Veldhuijzen van Zanten vertelt, komt er snel achter dat hij zijn beweringen echt niet hard kan maken. Op Skepdic.com staat een aardig overzichtsartikel dat gaat over de mogelijke risico’s van electromagnetic fields (EMF) en Dirk Koppenaal schreef er in Skepter een uitgebreid artikel over: “Bang voor GSM-straling“. Samenvattend: die veronderstelde risico’s moeten laag ingeschat worden, alleen al vanwege het feit dat de straling waar het hier om gaat niet voldoende energie levert om chemische verbindingen te verbreken. Als straling van Wi-Fi al een negatief effect zou hebben, moet dat via een omweg plaatsvinden. Dat is niet bij voorbaat uitgesloten, maar sterke aanwijzingen zijn daarvoor niet gevonden. In de praktijk is het stralingsniveau van Wi-Fi netwerken vaak zelfs lager dan de achtergrondstraling in vergelijkbare omgevingen zonder Wi-Fi (lees ‘Banning Wi-Fi from schools‘ voor meer informatie).

De angstige verhalen over draadloze technologie beperken zich dus niet alleen tot Wi-Fi, ook draadloze telefoons (zowel GSM als DECT) worden vaak verdacht gemaakt. En van langer geleden zijn er al de verhalen over de gevaren van het wonen in de buurt van hoogspanningskabels. Een recent onderzoek naar het mogelijke verband tussen het krijgen van een hersentumor en mobiel telefoneren, liet echter weer geen verhoogd risico zien. En dan moet je bedenken dat de straling van Wi-Fi nog eens 100 keer zwakker is dan die van een mobiel toestel.

Veldhuijzen van Zanten gaat nu tekeer tegen het Wi-Fi-netwerk, maar eerder haalde hij al het nieuws toen hij probeerde te voorkomen dat er een GSM-antenne geplaatst werd op een van de gebouwen van Windesheim (link, link). Het lijkt inmiddels meer dan een hobby:

Docent Windesheim zaait angst voor Wi-Fi ... en verdient er aan 2

Veldhuijzen van Zanten runt de website stralingsvrijwonen.nl

Hij verdient gewoon geld aan de angst voor straling! Voor het luttele bedrag van € 240 meet hij bijvoorbeeld je eengezinswoning door op kwalijke straling en biedt daar natuurlijk meteen allerhande oplossingen voor. Stralingsvrije telefoons en stekkertjes om je laptop te aarden …

Toch een beetje merkwaardig dat het blad van Windesheim het ‘opiniestuk’ zomaar plaatste zonder daarbij iets op te merken over het zakelijke belang dat Veldhuijzen van Zanten heeft bij het verspreiden van angst voor draadloze technologie. Maar ja, zoals we nu weten, is de combinatie van goede journalistiek en de hogeschool Windesheim niet vanzelfsprekend.

Steun Kloptdatwel

Docent Windesheim zaait angst voor Wi-Fi ... en verdient er aan 3Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.