Deel 1. Update 31-12-2014: Deel 3.

Begin oktober ontving ik een promotie e-mail over een landelijke expertisedag van het NIP. Daar zou echter John Diepold komen spreken over ‘Heart Assisted Therapy’ (HAT). Een methode die geen enkele wetenschappelijk onderbouwing heeft (per 21-11-2012). Ik was daar zeer verontwaardigd over en ik schreef daarom een e-mail die je hier kan lezen. Hieronder vind je een samenvatting van het bericht dat ik kreeg van de voorzitter van de NIP-sectie Lichaamsgericht Werkende Psychologen (LWP), Lonneke Albers. Lees ter volledigheid dus eerst even ‘deel 1’.

Mevr. Albers schrijft dat de wetenschap altijd achter de praktijk aanloopt (sic). Ze wil graag praktijk en wetenschap dichter bij elkaar brengen en wil het werkveld graag stimuleren met wat als ‘oude lichaamswijsheid’ ervaren kan worden. Het werkveld van de psycholoog zou op deze manier al met vele methodieken (zoals RET en Mindfulness) zijn aangevuld.

Verder schrijft ze dat Heart-Assisted Therapy inderdaad nog niet onderzocht is en dat ze graag zou zien dat het meer aandacht zou krijgen. Thought Field Therapy heeft meer onderzoeksaandacht gekregen.

Ze noemt vervolgens enkele kwaliteiten van HAT en merkt op dat “De markt er blijkbaar klaar voor is en zoals altijd de wetenschap erachteraan loopt”. Ze haalt ook de erkenning van de APA [de American Psychological Association] aan voor de therapie. Deze erkenning zou betekenen dat de therapie niet wordt afgedaan omdat er (nog) geen bewijs voor is.

Als laatste nodigt ze mij uit om de dag bij te wonen om dhr. Diepold zelf uit te dagen en hem te spreken en na afloop te bekijken hoe deze expertise in het wetenschappelijk veld past.

Mijn reactie:

————————————–

Ik cc deze mail ook naar het bestuur van het NIP, want ik vind het belangrijk dat zij op de hoogte zijn van uw reactie als voorzitter van de sectie LWP.

Ik verzoek de ontvangende partij deze mail door te sturen aan dhr. prof. dr. E.H.F. (Edward) de Haan (portefeuille Wetenschap). Het NIP als wetenschappelijke organisatie is namelijk mijns inziens niet geloofwaardig als de geplande Expertisedag LWP: Hart voor je Hart, doorgaat.

 

Beste Lonneke Albers,

Het niveau van uw antwoord had ik niet verwacht. De wetenschap die achter de praktijk aanloopt(sic)? Het lijkt wel alsof u niet beseft dat wanneer ‘de praktijk’ iets beweert zonder dat daar een wetenschappelijke onderbouwing voor bestaat, dat dit dan een geloof is; een bewering is zonder inhoud.

Het dichter bij elkaar brengen van praktijk en wetenschap is een mooi streven. Het lijkt mij echter onprofessioneel om de praktijk voor te doen alsof het wetenschappelijke waarde heeft, en dat is wat u pretendeert door John Diepold neer te zetten als een ‘expert’ tijdens een expertisedag. Als u weet dat de therapie geen enkele wetenschappelijke onderbouwing heeft, dan kunt u een persoon als dhr. Diepold toch niet uitnodigen op een dag waarbij het de bedoeling is dat de aanwezigen onderwezen worden? Entertainment in de trant van: ‘kijk eens wat voor gekke ideeën deze meneer heeft’, zou prima kunnen. Dan kan men zich verdiepen in wat er in de praktijk zoal voorkomt en zich wapenen met argumenten.

U heeft het over ‘oude lichaamswijsheid’. Ik begrijp niet wat u daarmee bedoelt. De therapie van Diepold is gebaseerd op zaken die niet bestaan (meridianen/acupunctuurpunten), waar ik de onderbouwing al voor gaf in mijn eerste e-mail [zie noot 2]. RET en Mindfulness worden wetenschappelijk onderzocht én hebben positieve uitkomsten. Daarom hebben beide onderwerpen hun waarde.

De therapie is inderdaad voortgekomen uit Thought Field Therapy (TFT). Een alternatieve behandelmethode die non-specifieke therapeutische effecten kan bereiken. Oftewel: TFT bevat geen onderdelen die aantoonbaar werken. Oftewel: TFT werkt niet. Een nieuwe therapie gebaseerd op TFT moet dus niet al te serieus genomen worden. Op zijn minst moet Diepold zijn therapie eerst bewijzen voordat hij in Nederland mag komen spreken. Ik neem aan dat u een onkostenvergoeding biedt. Dat zou al erg zijn, maar dat u de goede naam van het NIP besmeurt door de doelgroep (GZ-psychologen/psychotherapeuten) onzin voor te schotelen maakt het schandelijk.

Dat u het argument gebruikt ‘dat de markt er klaar voor is’ ervaar ik als zeer pijnlijk. Er is ook een markt voor zaken als homeopathie, acupunctuur & energetische therapieën. Het bestaan van een markt zegt niets over de werkzaamheid van de therapie. Of wilt u hiermee zeggen dat therapieën niet ‘evidence-based’ hoeven zijn? Als er iemand is die ervoor wil betalen dan is dat goed genoeg?

Wat betreft de erkenning van de APA ben ik zeer benieuwd wat dat precies inhoudt. Maar we hebben het hier nog steeds over de Nederlandse situatie, wat de APA doet moeten zij zelf weten, ook zij kunnen fouten maken. Waarom zou het NIP die moeten herhalen?

Ik verzoek u nogmaals met klem om een andere spreker in te schakelen die wél een evidence-based verhaal kan houden of op zijn minst de ongepaste accreditatie in te trekken.

Mvg,

Maarten Koller

————————————–

Interessante artikelen over de ‘basis’ van Heart-Assisted Therapy: de Thought Field Therapy – artikel 1artikel 2.

Inmiddels ben ik aan het proberen te achterhalen hoe het precies zit met de ‘erkenning’ van de APA. Ik vermoed dat het gaat om accreditatie.

Steun Kloptdatwel

Heart Assisted Therapy tijdens ‘expertise’-dag van het NIP - deel 2 1Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.