Richard Dawkins is weer even welbespraakt als altijd als hem de vraag wordt gesteld: “how do you justify the scientific method?”, oftewel: “hoe rechtvaardig je de wetenschappelijke methode?”. Zijn antwoord is even effectief als simpel: