Een recente column van Taede Smedes in het Nederlands Dagblad (‘Christelijk Betrokken’) wijst ook op de trend die we gisteren bespraken dat skeptici en atheïsten zich steeds vaker lijken te bekeren tot spiritualiteit. Smedes: ‘Plotseling duiken ook allerlei publicaties op van andere atheïsten, die een openheid tot uitdrukking brengen naar … ja, naar wat eigenlijk? Niet naar godsgeloof. Maar wel naar wat je zou kunnen noemen ‘nieuwe ervaringen van transcendentie’, naar vormen van spiritualiteit. … Enkele weken geleden werd de Religious Naturalist Association (NRA) opgericht. Op de website van de vereniging (http://religious-naturalist-association.org/) is te lezen dat deze organisatie een platform wil zijn voor ‘religieuze naturalisten’. Zinzoekers die het Epos van het Universum zoals verteld door de wetenschap als maatgevend accepteren, en proberen aan dat verhaal een religieuze, spirituele en/of morele en ethische invulling te geven’. Smedes besluit zijn column dan ook met: ‘Hoe dan ook, sommige vormen van atheïsme laten maar weer eens zien dat de mens ongeneeslijk religieus is’. Net zoals Taede ben ik benieuwd of dit een blijvertje is. Via Pepijn van Erp. GJvtL.