Studium Generale van de Universiteit Delft biedt homeopaten een kritiekloos podium voor flauwekul over homeopathie. Op 16 maart 2015 organiseert SG een lezing over homeopathie. Uit de aankondiging op internet blijkt hoe laat het is in Delft: ‘Weinig mensen weten echter dat op basis van meta-analyses, die volgens de wetenschappelijke methode zijn gebaseerd op ruim honderd placebo-gecontroleerde, dubbelblinde onderzoeken (RCTs) de conclusie kan worden getrokken dat de werking van homeopathie niet minder is dan die van reguliere geneesmiddelen! Een negatieve conclusie (Shang en Egger Lancet 2005) kreeg destijds zeer veel publiciteit, maar berustte feitelijk op bedrog’. Pepijn van Erp vertelt op rbutr hoe het wel zit. Op de bijeenkomst in Delft ontbreekt helaas elke vorm van kritiek en weerwoord.

Coen Vermeeren is hoofd van SG in Delft en viel eerder op door zijn mening over UFO’s. Nu begrijp ik de disclaimer op de website van SG Delft beter. Daar staat o.a.: ‘De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de website van Studium Generale zichtbaar is’. Via PvE. GJvtL.

image

Coen Vermeeren, het hoofd van Studium Generale Delft

Steun Kloptdatwel

Studium Generale Delft geeft homeopaten ruim baan. 0,0% kritische blik op homeopathie. 3Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.