Bijgeloof is niet dood. 'Zonsverduistering doodde mijn schapen' meent een Engelse boer. 1Zonsverduisteringen roepen nog steeds sterke bijgelovige ideeën op. Natuurlijk wel in modern klinkend jasje. Neem dit voorbeeld. Landbouwer Rob Taylor vindt twee van zijn schapen dood en hij geeft de recente zonsverduistering de schuld. Taylor zegt in een interview dat hij er altijd al bang voor was: zonsverduisteringen veranderen de samenstelling van de mineralen in landbouwdieren. De verklaring hiervoor heeft Rob Taylor ook: ‘It was brought about by electromagnetic radiation flooding back down to Earth immediately after the eclipse’. Hij had echter niet gedacht dat het effect zo sterk zou zijn: ‘I thought the eclipse would, of course, change mineral levels in livestock, but I did not think that it would be fatal’. Volgens bioloog Robert Salmon (die ook in het artikel wordt aangehaald) zijn er geen aanwijzingen dat zonsverduisteringen slecht zijn voor schapen: ‘otherwise scores of sheep across the country may have died’. Waarvan akte. Via PvE.