Op woensdagavond 10 februari start de lezingenreeks ‘Machtige Geheimen’ bij Studium Generale van de UU. In deze wetenschapsfilosofische serie gaan we het komend voorjaar met acht sprekers uit verschillende vakgebieden op zoek naar het wat, hoe en waarom van geheimen in praktijken van wetenschappelijk onderzoek. De eerste lezing is van dr. Gustaaf Cornelis (Wetenschapsfilosoof, Vrije Universiteit Brussel), hij spreekt over de relatie tussen belangen en kennisverwerving en -benutting. De tweede gaat over complottheorieën. Prof. dr. Stef Aupers (Mediacultuur, KU Leuven) legt uit dat de populariteit van deze theorieën deels te verklaren doordat wetenschappelijke kennis door burgers steeds meer wordt betwijfeld. De ‘waarheid’ is altijd omstreden en alternatieve interpretaties vinden een groot publiek via het internet. Het gehele programma, inclusief locatie vind je hier.