Kruidenmiddel dat de weerstand van rundvee zou verhogen.

Er zijn in de databank 2 uitspraken van de RCC over Microbioticum.

1. Voorzitter RCC 28 mei 2013 (dossiernummer: 2013/00183)

MicroSamenvatting reclame-uiting: uitingen op drie pagina’s van adverteerders website www.microbioticum.com waarop Microbioticum wordt aangeprezen.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: klaagster heeft gemotiveerd weersproken dat Microbioticum de werking heeft die adverteerder daaraan in de uiting toeschrijft. Adverteerder heeft geen verweer gevoerd, zodat de voorzitter constateert dat adverteerder de juistheid of de eerlijkheid van de reclame niet aannemelijk heeft gemaakt. Misleidend, oneerlijk.

Extra informatie: de verkoper achter het product, Henk Koopman uit Assen, is in 2014 overleden. Zie voor Microbioticum ook deze artikelen.

*****

2. RCC 5 mei 2009 (dossiernummer: 2009/00194)

MicroSamenvatting reclame-uiting: uiting op de website www.ineko.nl voor ‘Microbioticum’, een aanvullend diervoeder. In de uiting staat onder meer de volgende tekst: “Microbioticum. Succesvol alternatief voor antibioticum…Microbioticum is een fytotherapeutisch product; een aanvullend diervoeder dat op een natuurlijke wijze het afweersysteem van het lichaam in optimale staat van paraatheid brengt. Onderzoek toont aan dat het gebruik van Microbioticum de weerstand tot ruim 600% kan laten stijgen. Zo krijgen bacteriën, maar ook virussen geen kans. Microbioticum wordt zowel curatief (bij ziekte) als preventief (om ziekte te voorkomen) gebruikt”.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: Tegenover de stelling van klaagster dat de geclaimde werking niet bewezen is, heeft adverteerder in zijn verweer slechts meegedeeld dat de website www.microbioticum.nl is goedgekeurd door de AID van het Ministerie van LNV. Deze mededeling en de op de website van adverteerder opgenomen korte beschrijvingen van onderzoeken – door klaagster als bijlagen bij haar klacht gevoegd – kunnen niet worden beschouwd als voldoende wetenschappelijke onderbouwing van de werking van Microbioticum, aangezien daarbij geen sprake is van recent erkend wetenschappelijk onderzoek dat is verricht met betrekking tot de werking van de Microbioticum dan wel van artikelen die zijn gepubliceerd in erkende wetenschappelijke tijdschriften. Misleidend, oneerlijk.

Extra informatie: de verkoper achter het product, Henk Koopman uit Assen, is in 2014 overleden. Zie voor Microbioticum ook deze artikelen.

*****

Steun Kloptdatwel

Reclame Code Commissie: Microbioticum 3Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.