Symptoom als gevolg van een aandoening, soms de aandoening zelf, en lang niet altijd gemakkelijk te behandelen.

Er zijn in de databank 4 uitspraken van de RCC over pijn.

1. RCC 26 november 2015 (dossiernummer: 2015/00999)

PijnSamenvatting reclame-uiting: uiting op www.tegenpijn.nl, een webshop voor gezondheidsproducten voor spieren, huid en haar.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: uit de uiting zal de consument opmaken dat via de website www.tegenpijn.nl zelfzorgproducten voor in elk geval spieren, huid en haar worden aangeboden. Door de vermelding www.tegenpijn.nl in de bestreden uiting worden deze zelfzorgproducten gepresenteerd als geschikt voor het genezen of voorkomen van pijn bij de mens en dus als geneesmiddelen. Adverteerder heeft niet weersproken dat voor de op de site aangeboden producten geen handelsvergunning in de zin van artikel 84 Geneesmiddelenwet is verleend. Strijd met dat artikel. Verwerping van het verweer dat bij elk zelfzorgproduct op de productpagina staat dat het een zelfzorgproduct betreft en geen geneesmiddel. Ook geneesmiddelen kunnen immers zelfzorgmiddelen zijn (zoals paracetamol).

*****

2. RCC 19 oktober 2015 (dossiernummer: 2015/00944)

Insta-Life-3-300x300Samenvatting reclame-uiting: televisiecommercial waarin het product ‘Instalife’ wordt aangeprezen. Onder meer wordt gezegd: “Instalife is een altijd werkend acupunctuur systeem dat u meteen kan helpen bij pijn in uw onderrug” en “met de ‘Instalife brace’ had ik geen pijn meer”. Kennelijk wordt hiertoe een brace geplaatst “op het drukpunt van de kuitspier”.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: Adverteerder heeft in haar verweer volstaan met de mededeling dat Instalife veel tevreden klanten heeft opgeleverd en dat zij de stelling van klaagster ondersteunt dat de uitstraling bij lage rugpijn in de onderrug begint. Dat is onvoldoende. Misleidend, oneerlijk.

*****

3. Voorzitter RCC 26 mei 2011 (dossiernummer: 2011/00248)

ZoolSamenvatting reclame-uiting: advertentie van adverteerder in de ANBO magazine voor de “Reflexzone-Voetenmasseur”. In de advertentie staat onder meer dat dit apparaat zou zorgen voor een “activerende refelxzone-voetmassage” waardoor voor wat betreft de voeten “de pijnlijke gevolgen van de dagelijkse overbelasting verdwijnen”, de bloedcirculatie sterk wordt “geactiveerd, waardoor ook vocht wordt afgedreven (dikke enkels)”. Voorts staat in de advertentie onder meer: “Pijnstillend. De elektrische stimulatie van de zenuwen heeft een ondersteunend effect bij het stillen van de pijn. Ook bij chronische of postoperatieve pijn.”

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: Klaagster heeft onweersproken gesteld dat het apparaat niet de daaraan in de reclame-uiting toegeschreven werking heeft. Misleidend, oneerlijk.

*****

4. CVB 4 november 2008 (dossiernummer: 2008/1556/08.0192)

bioSamenvatting reclame-uiting: brochure voor het product Biofreeze met daarin de uitlatingen “Biofreeze verlicht de pijn bij artritis of reuma”, “Biofreeze verlicht mijn reuma enorm” en “Ook als u last heeft van artritis of reuma doet Biofreeze wonderen”. Biofreeze bestaat voor 80% uit isopropanol en water.

Oordeel: klacht deels gegrond, deels ongegrond.

Samenvatting uitspraak: Namens adverteerder zijn ter onderbouwing diverse wetenschappelijke rapporten en artikelen overgelegd. Verder is namens adverteerder een aantal gebruikers-ervaringen van fysiotherapeuten, chiropracters [sic] en andere beroepsbeoefenaren overgelegd. Ook is een groot aantal positieve reacties van gebruikers overgelegd. Gelet hierop is de RCC van oordeel dat adverteerder de juistheid van de eerste twee zinnen voldoende heeft onderbouwd. Wat betreft de zin “Ook als u last heeft van artritis of reuma doet Biofreeze wonderen”, is de RCC, anders dan adverteerder, van oordeel dat de gemiddelde consument niet zal begrijpen dat hier sprake is van overdrijving. Derhalve misleidend is en daardoor in strijd met artikel 7 NRC. Het College van Beroep bevestigt deze beslissing.

*****

Steun Kloptdatwel

Reclame Code Commissie: Pijn 3Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.