Allerhande vermeende oplossingen voor wie de tabak voorgoed wil afzweren.

Er zijn in de databank 2 uitspraken van de RCC over stoppen met roken.

1. Voorzitter RCC 23 februari 2016, dossiernummer: 2015/01215

eLybraSamenvatting reclame-uiting: diverse reclame-uitingen over het apparaat e-Lybra op de website van een artsenpraktijk (www.centaurea.nl). Dat bevat volgens de adverteerder een zeer succesvol programma voor gewichtsreductie en stoppen met roken. Vooral met het programma voor mensen die willen stoppen met roken, zijn er zeer positieve ervaringen.”

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: met betrekking tot de claim dat de E-Lybra8TM “een zeer succesvol programma” is voor stoppen met roken waarmee de “behoefte om te roken verdwijnt”, oordeelt de voorzitter als volgt. Adverteerder heeft in dit verband niet zelf stukken overgelegd, maar verwijst naar de door klager overgelegde productie 9. Dit betreft een op 5 augustus 2014 in “Forschende Komplementärmedizin” gepubliceerd artikel met de titel ‘Evidence for the Efficacy of a Bioresonance Method in Smoking Cessation: A Pilot Study’. De voorzitter oordeelt dat dit artikel onvoldoende de hiervoor bedoelde stellige mededelingen over de resultaten van een behandeling met de E-Lybra8TM kan rechtvaardigen. Het staat adverteerder weliswaar vrij om in de uiting te vermelden dat zij een behandeling met dit apparaat aanbiedt aan mensen die willen stoppen met roken, maar niet om een daadwerkelijk succesvol effect van deze behandeling te claimen nu dit onvoldoende aannemelijk is geworden. De reclame-uitingen zijn misleidend en oneerlijk.

*****

2. RCC 5 maart 2013 (dossiernummer: 2013/00037)

Lit_cigaretteSamenvatting reclame-uiting: advertorial in de Telegraaf met de aanhef: “STOPPEN MET ROKEN BINNEN  1 UUR! Pro-stop-laserbehandeling: veilig, betrouwbaar en effectief”. Daarin staat onder meer: “De behoefte aan nicotine vermindert, ontwenningsverschijnselen worden sterk gereduceerd: met de Prostop-laserbehandeling hebt u de grootste kans om definitief te stoppen met roken. De lasermethode is zó succesvol dat zelfs de meest verstokte roker binnen 1 uur voorgoed van het roken af kan zijn”.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: Klagers hebben onder verwijzing naar een evaluatie van wetenschappelijke literatuur gesteld dat er geen bewijs van werkzaamheid bestaat met betrekking tot de in de advertorial bedoelde laserbehandeling bij nicotineverslaving. Bij die laserbehandeling worden, zoals in de uiting staat, “30 drukpunten op uw lichaam gestimuleerd door middel van een pijnloze laserstraal”. Klagers hebben meer in het bijzonder bestreden dat van de laserbehandeling de resultaten kunnen worden verwacht, die in de eerste alinea van de advertorial worden genoemd. Het lag vervolgens op de weg van adverteerder om aan te tonen dat hetgeen in de advertorial wordt gesteld juist is. Naar het oordeel van de RCC is adverteerder daarin niet geslaagd. Wat betreft de laserbehandeling zelf, waarop in de advertorial de nadruk lijkt te liggen, heeft adverteerder slechts meegedeeld dat deze plaatsvindt conform “het unieke Prostop protocol als ondersteuning van het stopadvies”. Misleidend, oneerlijk.

Extra informatie: zie ook dit artikel.

*****

Steun Kloptdatwel

Reclame Code Commissie: Stoppen met roken 3Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.