Wordt de opleiding CAM (Complementary and Alternative Medicine) van Saxion Next de eerste hbo-opleiding in alternatieve geneeswijzen in Nederland waar met studiefinanciering gestudeerd kan worden?

Als burger ga je ervan uit dat de overheid toezicht houdt op de kwaliteit van het onderwijs, dat er geen opleidingen worden aangeboden waar onzin wordt gedoceerd, althans niet als het officiële opleidingen zijn. Toch gebeurt dit in Nederland, een voorbeeld is de opleiding CAM (complementary and alternative medicine) van Saxionnext, de eerste erkende hbo-opleiding in de alternatieve geneeskunde, zo zeggen ze zelf.

Erkenning kan van alles inhouden, het kan gaan om erkenning door elkaar (de beroepsvereniging), wat meestal leidt tot erkenning door de zorgverzekeraar.Hoewel deze vorm van erkenning dus eigenlijk vooral een kwestie van organisatie is, is het al misleidend genoeg en fungeert het wel degelijk als kruiwagen naar “hogere vormen” van erkenning, zoals nu gebeurt bij Saxion Next. De opleiding is op 11 juni 2009 door de Hobeongroep gevisiteerd en beoordeeld als zijnde een goede opleiding, de Hobeongroep gaat zich vervolgens inzetten voor erkenning door de Nederlands- Vlaamse Accreditatie organisatie (NVAO) en voor je het weet zou dan officiële erkenning een feit kunnen zijn. Misleide studenten studeren dan met studiefinanciering om patiënten te misleiden en en ook naar de samenleving wordt het misleidende signaal afgegeven dat alternatieve geneeskunde werkt.

Maar zover is het toch nog niet. Ik nam contact op met de NVAO met de vraag hoe het ervoor stond en wat de criteria zijn. Op dit moment is de NVAO nog in beraad ( de uitslag wordt half maart verwacht). Met de opleiding moet een beroep uitgeoefend kunnen worden waar behoefte aan is. Of de lesstof waar is of niet, daar gaat de NVAO niet over. U en ik kunnen van mening zijn dat bv homeopathie onzin is, als er genoeg mensen zijn die er anders over denken, wordt het economisch relevant en dit is een belangrijk criterium. Verder moet voldaan worden aan normale eisen die gelden voor bachelor en hbo. De lesstof moet van niveau zijn, mag bijvoorbeeld niet grotendeels bestaan uit tijdschriftartikelen. In dit geval moet er ook voldaan worden aan eisen in de gezondheidszorg en zitten er geneeskundigen in de beoordelingscommissie.

Een van de vakken aan de nieuwe CAM opleiding is iriscopie ofwel oogdiagnostiek, een belangrijk diagnostisch intrument binnen de traditionele Europese natuurgeneeskunde, zo valt te lezen op de website. Hoewel allang bekend is dat je met iriscopie helemaal niets kan diagnostiseren blijft het populair aan dit soort opleidingen. Ik kan er een hilarisch verhaal over vertellen, want ik heb het vak zelf jaren geleden gevolgd aan de Europese Academie voor natuurlijke gezondheidszorg. (In de nieuwe Wonder en is gheen wonder, van Skepp gaat een artikel over een ander onzinvak van deze school).

Toen ik tijdens mijn stage voor het eerst met iriscopie ging werken voelde ik me er nog erg onzeker over. We hadden les gehad aan de hand van het boek Oog in oog (1985) van J. Korthuis. Het zag er ingewikkeld en geleerd uit. Ik dacht dat kan ik nooit. We gingen eerst ogen van foto’s diagnostiseren en later van proefpersonen. Om een indruk te geven van wat de bedoeling was (en hoe idioot dit eigenlijk is) zal ik een stukje uit het boek overnemen :

p 189, Casuïstiek 2, vrouw 58 jaar (er staat een foto van de iris bij )
Klachtenpatroon:
Gewrichten, onder andere duim, knie en schouder, zijn gevoelig. Hoofdpijn, gezwollen, gevoelige buik met krampen, meteorisme, obstipatie, duizelingen, retrosternale pijn, zeurderige pijn in de bovenbuik (links). Agressie bij emotionele spanningen; neiging tot depressies.
Resultaten van klinisch onderzoek:
Op 51-jarige leeftijd werden uterus en ovaria operatief verwijderd; sindsdien zijn er klachten. EEG, rectoscopie en faecesonderzoek brachten geen bijzonderheden aan het licht.

Tot zover de feiten en nu wordt het lachen!

Diagnose:
” biliaire constitutie”, bekend is dat de biliaire mens gevoelig is voor artralgie en aanleg heeft voor artrose. Tevens weten we dat deze constitutie een “binnenvetter” is, met geblokkeerde emotionele gevoelens en een blokkade in het spijsverteringsstelsel, hetgeen tot obstipatie leidt. Wegens de zwakte in het gal- en leversysteem ontstaan ook stuwingen in het poortadersysteem, waaruit eventueel de gevoelige gezwollen buik te verklaren is. Dit alles kan indien de situatie geruime tijd blijft bestaan tot depressies leiden.

En zo gaat het nog wel even door, de constitutie bestaat namelijk uit verschillende onderdelen, daarna volgt nog een interpretatie van allerlei stipjes, vlekjes en dergelijke gevolgd door een lijst met tips, zoals aanbevolen homeopathische middelen, voedings- en leefstijladviezen.
Dat het hier gewoon gaat om een vorm van “hot reading” (een begrip uit de waarzeggerij) is mij inmiddels wel duidelijk. De verschillende constitutietypes, er zijn er vier (lymfatisch, neurogeen, hematogeen en biliair) zijn allen van het type passepartout, je kunt er dus alle kanten mee op. Het is gewoon een kwestie van een verhaal in elkaar knutselen zodat het klachtenpatroon en de constitutie als het ware een geheel vormen. Als het hier om een lymfatische constitutie zou zijn gegaan had je er net zo goed een verhaal van kunnen fabriceren.

Op het examen iriscopie had ik het gevoel dat ik maar wat bij elkaar zat te fantaseren. Blij en verbaasd was ik te horen dat ik geslaagd was! Toch bleef ik me er wat onzeker over voelen evenals verschillende klasgenoten. De docent zei dat we het maar gewoon in de praktijk moesten gaan toepassen op onze (proef)patiënten, we zouden zien dat ze tevreden zouden zijn en daardoor zou ons zelfvertrouwen groeien. En inderdaad mijn patiënten waren tevreden. Ze kregen de indruk dat eindelijk iemand hun klachten begreep en namen vervolgens graag mijn voedings-, leefstijl- en middeltjesadviezen in ontvangst.
De conclusie die je hieruit zou kunnen trekken, is dat er met dit soort oplichterspraktijken goede beroepsmogelijkheden zijn, zeker als de opleiding door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie erkend gaat worden, zodat er dus met studiefinanciering gestudeerd kan worden en aansluiting bij de beroepsvereniging en vergoeding door aanvullende zorgverzekeringen geregeld is!

Steun Kloptdatwel

Alternatieve geneeskunde erkend? 1Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.