Kruidendrankje dat de weerstand zou verhogen, maar vanwege het ontbreken van enig bewijs voor die bewering voornamelijk weerstand opriep.

Er zijn in de databank 2 uitspraken van de RCC over Tancosan.

1. RCC 3 mei 2013 (dossiernummer: 2013/00135)

Fles_en_verpakkingSamenvatting reclame-uiting: diverse uitingen op www.tancosan.com. Tancosan ondersteunt het afweersysteem, zorgt voor een goede weerstand en een hoog energieniveau.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: de RCC acht de claims niet van een dusdanige aard, dat sprake is van medische claims. Wel is sprake van gezondheidsclaims. Nu klaagster gemotiveerd de juistheid en eerlijkheid van de reclame heeft aangevochten, dient adverteerder de juistheid van de geclaimde werking van Tancosan aannemelijk te maken. Adverteerder is hierin niet geslaagd. Adverteerder verwijst voor de juistheid van de geclaimde werking naar de monografieën van de verschillende ingrediënten, doch daarmee is niet komen vast te staan dat ook het product Tancosan de geclaimde werking heeft. Wetenschappelijk onderzoek waaruit zou blijken dat Tancosan deze werking heeft, is door adverteerder niet overgelegd. Misleidend, oneerlijk.

Extra informatie: de verkoper achter het product, Henk Koopman uit Assen, is in 2014 overleden. Zie voor Tancosan ook deze artikelen.

*****

2. RCC 8 maart 2007 (dossiernummer: 2007/06.0538)

Fles_en_verpakkingSamenvatting reclame-uiting: uitingen op de website www.Tancosan.com waarop onder meer staat: “Tancosan is ondersteunend bij elk ongemak, verhoogt uw afweermechanisme diverse malen, zodat evrvelende indriners geen toegang kunnen hebben tot uw lichaam. Daardoor wordt het goede in het lichaam gestimuleerd om het kwade te doden. En tevens worden organen optimaal gereinigd, zodat deze weer normaal kunnen gaan functioneren. Ook hebben onderzoeken geen nadelige werking van het product kunnen vaststellen. Laat problemen met uw afweermechanisme u niet de baas worden.” Bovenaan de afdruk van de website staat onder meer: “uniek natuurgeneesmiddel tegen bacterie en virus”.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: In de uiting wordt aan het product Tancosan onder meer de volgende werking toegeschreven: “Tancosan verhoogt uw afweermechanisme diverse malen”, “Ook hebben onderzoeken geen nadelige werking van het product kunnen vaststellen” en “uniek natuurgeneesmiddel tegen bacterie en virus”. Klager heeft dit gemotiveerd bestreden zodat adverteerder de juistheid daarvan dient aan te tonen. In haar beslissing van 4 oktober 2006 (dossier 06.0359) oordeelde de RCC dat adverteerder bovengenoemde stellingen niet aannemelijk heeft gemaakt. Adverteerder heeft de bestreden website sindsdien niet gewijzigd. Adverteerder heeft ook thans geen wetenschappelijk bewijs van de juistheid van haar stellingen overgelegd. Misleidend.

Extra informatie: de eerdere beslissing van de RCC is niet in de databank van de RCC te vinden. De verkoper achter het product, Henk Koopman uit Assen, is in 2014 overleden. Zie voor Tancosan ook deze artikelen.

*****

Steun Kloptdatwel

Reclame Code Commissie: Tancosan 3Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.