Het was even wachten maar eindelijk was het daar: de definitieve versie van het rapport van emeritus hoogleraar Leroy Hulsey van de Universiteit van Alaska in Fairbanks over de instorting van gebouw WTC7. Het bewijst niets, behalve dan dat de klus waarschijnlijk een te grote kluif voor Hulsey was.

Het onderzoek dat voor driehonderdduizend dollar besteld was door Architects & Engineers for 9/11 Truth zou moeten laten zien dat de officiële verklaring voor de instorting van het gebouw – onbestreden branden – niet kan kloppen. Ondanks de juichende woorden van de opdrachtgever dat het rapport definitief afrekent met die verklaring, leert een nuchtere beschouwing dat het rapport dat allerminst bewijst en vol merkwaardigheden zit.

Zwak onderzoek van professor Hulsey in opdracht van AE911Truth bewijst niets over oorzaak instorting WTC7 1

Smoking gun

WTC7, de ‘derde toren’, dat als gevolg van de aanslagen op de Twin Towers zwaar beschadigd raakte door het instorten van de noordelijke toren WTC1 en een groot deel van de dag over meerdere verdiepingen in de fik stond, stortte aan het eind van de middag op 11 september 2001 in. Gelukkig zonder dat er slachtoffers bij vielen, want het gebouw was ‘s ochtends al ontruimd nadat de vliegtuigen op de Twin Towers waren ingeslagen.
De branden werden niet actief bestreden, want de brandweer had belangrijker werk te verrichten op plekken waar nog wel mensenlevens op het spel stonden, en de passieve bestrijding via sprinklersystemen werd grotendeels teniet gedaan doordat het instorten van de Twin Towers de hoofdwaterleiding had vernietigd.

Ik heb eerder al uitgelegd waarom de instorting van WTC7 verworden is tot de smoking gun voor de complotdenkers die denken dat de Amerikaanse overheid de ware toedracht over 9/11 achterhoudt. De schaarse beelden waarop de instorting te zien is, lijken enigszins op die van controlled demolition, het gecontroleerd neerhalen van een hoog gebouw door professionele slopers, doorgaans met zeer precies geplaatste springladingen. Wie beter kijkt ziet echter tal van essentiële verschillen met de voorbeelden van controlled demolition.

Het National Institute for Standards and Technology (NIST) kwam in 2008 na een langdurig en uitgebreid onderzoek tot de conclusie dat het hoofdzakelijk de langdurige branden over meerdere verdiepingen waren geweest die in het gebouw een aantal essentiële verbindingen zodanig hadden verzwakt dat na een beginnende instorting (die niet exact kon worden bepaald) in no time de hele binnenste constructie instortte, gevolgd door de buitenwanden. Nogal wat mensen vinden dit geen overtuigend verhaal, zonder dat ze overigens in staat blijken om de fouten in het rapport aan te wijzen als je ze daarom vraagt.

Hulsey ingehuurd door AE911Truth

Zwak onderzoek van professor Hulsey in opdracht van AE911Truth bewijst niets over oorzaak instorting WTC7 2

Presentatie van prof. Leroy Hulsey (YouTube)De truthers van AE911Truth haalden in 2015 geld op om een soort second opinion te laten uitvoeren door professor Hulsey. Die ging aan de slag met twee van zijn promovendi en zoals ik een jaar geleden in Nieuwe strohalmen voor 9/11-complotdenkers schreef, liep het project nogal uit.
Afgelopen najaar verscheen dan eindelijk de conceptversie. Die werd in skeptische kringen vooral op de website Metabunk uitvoerig besproken en grondig gefileerd.

Er bleek nogal veel mis te zijn met de modellering van het team van Hulsey, waardoor simulaties bizarre intstortingen leken te genereren. Maar ook als je naar de grote lijn van het rapport keek, kon je concluderen dat Hulsey volstrekt niet aangetoond had dat branden niet de oorzaak van de instorting hadden kunnen zijn, of dat hij zelfs maar het NIST rapport onderuit zou hebben gehaald. De kritiek is goed samengevat door Mick West in twee YouTube video’s die ik onderaan deze post heb geplaatst.

Kritiek nagenoeg genegeerd

Na het verschijnen van het conceptrapport had het publiek enige tijd de gelegenheid om commentaar in te sturen en het rapport zou ook nog serieus gereviewd worden. De definitieve versie verscheen eind maart.

Wat direct opviel was dat er maar heel weinig veranderd was ten opzicht van de conceptversie en dat de reviewers die AE911Truth had aangezocht, Szuladzinski en Korol, niet bepaald onafhankelijke experts zijn. Zij hebben immers met andere bekende namen uit het truthers-wereldje gepubliceerd en zitten stevig in het kamp van de mensen die denken dat het rapport van NIST niet deugt.

Wat is er dan in hoofdlijnen mis met Hulsey’s rapport? Het uitgebreide, maar totaal genegeerde, commentaar dat de als Oystein actieve forumgebruiker indiende, vat het in het begin aardig samen (geparafraseerd):

De drie belangrijkste doelstellingen van de studie waren:
(1) Onderzoeken hoe de structuur van WTC7 zou hebben gereageerd op de branden die zich op 11 september 2001 kunnen hebben voorgedaan;
(2) Scenario’s uitsluiten die de geobserveerde ineenstorting niet kunnen hebben veroorzaakt;
(3) Onderdelen van de constructie identificeren, die het begaven en de totale ineenstorting kunnen hebben veroorzaakt op een wijze die in overeenstemming is met de waarnemingen.

In het kort voldoet de studie aan geen van deze drie doelstellingen, omdat:
(1) Hulsey er niet in slaagt de meeste branden, de verhitting van alle structuren, en het verloop van de branden te modelleren, en dus onmogelijk elke structurele respons kan hebben geanalyseerd;
(2) Hulsey heeft niet alle mogelijke of plausibele initiërende gebeurtenissen bestudeerd die tot de instorting konden leiden. In plaats daarvan heeft hij slechts gekeken naar de initiërende gebeurtenissen die in drie eerdere studies zijn voorgesteld (die van NIST, Arup & Nordenson en Weidlinger). Die drie hypotheses zijn door door Hulsey onvolledig gemodelleerd en aldus is Hulsey niet in een positie om deze drie hypothesen als niet afdoende te verwerpen.
(3) Hulsey geeft eigenlijk niet aan door welke oorzaak WTC7 dan wel is ingestort. Zijn animaties bootsen slechts de waargenomen ineenstorting na, waarbij een paar kenmerken overeenkomen met de waarnemingen, maar andere kenmerken niet. Hulsey legt niet uit waarom juist deze kenmerken van belang zijn, terwijl ze niet uit een fysische theorie over de oorzaak van de instorting naar voren komen. Zijn model is daarom niet gebaseerd op een falsifieerbare hypothese. Die kenmerken zijn gewoon expliciet in de animaties aangebracht: alle kolommen worden daarin, zonder enige uitleg, op het juiste moment weggetoverd. Deze aanpak verklaart niets.

De volgende animatie geeft volgens Hulsey weer hoe WTC7 in zou storten als – zoals in de verklaring van NIST – op een gegeven moment acht kolommen in de buitengevel het begeven. Het is niet echt een geloofwaardige instorting, wat duidelijk maakt dat Hulsey maar wat aan heeft gerommeld (of zijn promovendi, natuurlijk).

Een verklaring voor het halstarrig vasthouden aan de animaties die overduidelijk onzinnig zijn, kan erin schuilen dat Hulsey zelf niet zo goed overweg kan met de software of de modellen die zijn promovendi gebruikt hebben. Die zijn namelijk een paar jaar geleden al vertrokken en hebben elders hun carrière voortgezet. Aan de filedata van de simulaties die beschikbaar zijn gemaakt, is af te lezen dat het rekenwerk eigenlijk allemaal in de eerste jaren van het project is gedaan.

Het definitieve Hulsey-rapport en de ingediende commentaren op de conceptversie (waarvan dus het een en ander ontbreekt) zijn te downloaden van de projectwebsite.
AE911Truth heeft het rapport met wat andere stukken deze week ingediend bij NIST als een request for correction waarop de organisatie dan binnen vier maanden inhoudelijk zou moeten reageren. Het lijkt me niet dat NIST veel moeite zal hebben om te laten zien dat Hulsey met zijn rapport naast het doel heeft geschoten.

In het eindrapport onweersproken vernietigende kritiek

In de twee volgende video’s geeft Mick West gedetailleerd commentaar op het conceptrapport, maar dit geldt eigenlijk onverkort voor het eindrapport.

PS de ervaring leert dat discussies over 9/11 nogal uit de hand kunnen lopen. Wees concreet in de reacties, sla geen zijpaden in naar andere aspecten rondom 9/11, blijf bij het onderwerp: het rapport over WTC7 van Hulsey. Inhoudelijke opmerkingen op dat rapport of dat van NIST het liefst met duidelijke referentie (pagina, paragraaf) en weergegeven in eigen woorden.

Steun Kloptdatwel

Zwak onderzoek van professor Hulsey in opdracht van AE911Truth bewijst niets over oorzaak instorting WTC7 3Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.